Organizācijām līdz 31.12.21 ir iespēja pieteikt kvalitātes zīmi

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) informē, ka līdz gada nogalei (31.12.2021) jaunatnes organizācijas, kas vēlās 2022. gadā īstenot brīvprātīgā darba projektus, var attālināti pieteikt Eiropas Savienības (ES) programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” kvalitātes zīmi. Kopējais finansējums, kas 2022. gadā pieejams programmas brīvprātīgā darba projektu īstenotājiem ir 867 865 eiro.

JSPA informē, ka 2022. gadā programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss” brīvprātīgā darba projektus varēs iesniegt līdz 23. februārim. Organizācijas, kas vēlās 2022. gadā pieteikt un īstenot brīvprātīgā darba projektus programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss”, līdz decembra beigām tiek aicinātas iesniegt tiešsaistes pieteikumu kvalitātes zīmes saņemšanai. Iegūtā kvalitātes zīme dod iespēju pieteikt savu ideju projektu konkursā, un uzņemt vai nosūtīt jauniešus brīvprātīgā darba projektos.

Šogad kvalitātes zīmi jau ir saņēmušas 35 organizācijas. Kopš 2018. gada kopumā piešķirtas 142 kvalitātes zīmes, kur 107 ir piešķirtas pirmo reizi, bet 35 organizācijām kvalitātes zīmes ir atjaunotas.

 

Informācija projektu pieteicējiem

Lai sniegtu plašāku informāciju par programmas iespējām un projektu iesniegšanas nosacījumiem, 2022.gada sākumā JSPA platformā Zoom organizēs informatīvos seminārus:

Plašāka informācija par jauno “Eiropas Solidaritātes korpuss” programmu, kvalitātes zīmes saņemšanu, tās projektu konkursiem un dalību tajos ir pieejama tīmekļa vietnē https://jaunatne.gov.lv/. Kvalitātes zīmes pieteikuma forma atrodama, aizpildāma un iesniedzama caur Eiropas Savienības jaunatnes programmu Vienoto platformu. Pieteikuma aizpildīšanas gaitā var palīdzēt JSPA veidotais video ieraksts “Kvalitātes zīmes pieteikuma aizpildīšana”. Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatoriem.

Par programmu 2022. gadā

Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2022.gada prioritātes ir vērstas uz iekļaušanu un dažādību, digitālo transformāciju, vides ilgtspējas un klimata jautājumiem, kā arī aktīvu līdzdalību demokrātiskajā dzīvē. Projektu mērķis ir dot ieguldījumu vietējās sabiedrības izaicinājumu risināšanā, kā arī veicināt jauniešu kompetenču attīstību.

Projektu aktivitātēs aicināti piedalīties jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem, reģistrējoties Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē.  https://europa.eu/youth/solidarity_lv

Par “Eiropas Solidaritātes korpuss” programmu

Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” plānošanas periods no 2021. –  2027. gadam ir turpinājums iepriekšējam programmas posmam, kas ilga no 2018. līdz 2020. gadam. Programma “Eiropas Solidaritātes korpuss” sniedz iespēju jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem iesaistīties solidaritātes aktivitātēs un jauniešiem no 18 līdz 35 gadiem iesaistīties humānās palīdzības aktivitātēs, kas risina sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, uzlabo jauniešu kompetences, sekmē sociālo iekļaušanu un Eiropas vērtību stiprināšanu. Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” īstenošanu Latvijā, savukārt Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  nodrošina  programmas ieviešanu.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un zinātnes ministres pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+”; “Eiropas Solidaritātes korpuss”; Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem “Eurodesk”, “eTwinning”, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”.

Dalīties
Translate »