Pieejami video ieraksti no četru vebināru cikla “Jaunieši nemiera laikos”

Pavasarī norisinājās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) organizēts četru vebināru cikls “Jaunieši nemiera laikos”, kura mērķis bija sniegt padziļinātas zināšanas par to, kā palīdzēt gan Latvijas, gan Ukrainas jauniešiem. Vebināru laikā tika sniegts atbalsts jaunatnes jomā iesaistītajiem pašreizējos krīzes apstākļos. Informējam, ka apskatei pieejami visu vebināru video ieraksti.

“Kā atbalstīt jauniešus nemiera laikos? Psihoemocionālais atbalsts“

13. aprīlī notika pirmais vebināru cikla vebinārs “Kā atbalstīt jauniešus nemiera laikos? Psihoemocionālais atbalsts“. Tajā ar pieredzi par situācijas Ukrainā iespaidu uz pusaudžu un jauniešu mentālo veselību, noderīgiem materiāliem un ieteikumiem dalījās:

  • Pusaudžu resursu centra psiholoģe Diāna Gema;
  • Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa psiholoģe Marija Sorokina.

Vairāk par to, kā runāt ar jauniešiem par kara tēmu, un kā sniegt psihoemocionālo atbalstu pusaudžiem un jauniešiem šajā laikā, iespējams uzzināt, noskatoties vebināra video ierakstu.

“Ko jauniešiem darīt nemiera laikos? Brīvprātīgais darbs un pilsoniskā līdzdalība“

20. aprīļa vebinārā par brīvprātīgo darbu un pilsonisko līdzdalību Latvijas Platformas attīstības sadarbībai (LAPAS) direktore un sabiedriskā aktīviste Inese Vaivare pastāstīja dalībniekiem, ko darīt un nedarīt, atbalstot citus nemiera laikos. Ķekavas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Tūrisma un jaunatnes darba koordinatore Elīna Diskača pastāstīja par Ķekavas novada pašvaldības atbalstu Ukrainas tautai. Tāpat Cēsu novada Jaunatnes lietu speciāliste Iveta Jermolājeva dalījās pieredzē, kā Cēsīs palīdz Ukrainas jauniešiem. Vebināra noslēgumā jaunatnes darbiniece no Ukrainas Irina Bodnara (Iryna Bodnar) pastāstīja savu personīgo stāstu par karā piedzīvoto, kā arī situāciju Ukrainā jaunatnes darba jomā.

Video ieraksts no vebināru cikla otrā vebināra pieejams JSPA Youtube kontā.

“Kā palīdzēt iesaistīties? Darbs ar bēgļiem” 

Savukārt 3. maijā notika trešais “Jaunieši nemiera laikos” cikla vebinārs “Kā palīdzēt iesaistīties? Darbs ar bēgļiem” par to, kā veiksmīgāk atbalstīt Ukrainas kara bēgļu integrāciju un kā veidot iekļaujošu vidi. Vebināru iesāka LU Diasporas un migrācijas pētījumu centra direktore, vadošā pētniece LU Filozofijas un Socioloģijas institūtā Inta Mieriņa ar pētījumu  “Jaunās migrācijas formas un integrācijas nozīme pašu migrantu skatījumā”. Pēc tam “Common Ground ” projekta koordinatore Inese Dābola dalījās ar pieredzi atbalsta sniegšanā Ukrainas iedzīvotājiem, kuri ierodas Latvijā.

Vairāk par vebināra dalībnieču stāstīto, kā arī informācija par materiāliem un resursiem, kas uzmanību pievērš solidaritātei, migrantu, kas ierodas no sarežģītiem apstākļiem, sociālai integrācijai jaunās valstīs un vietējās kopienās – vebināra video ierakstā.

“Kā jauniešiem veidot starpkultūru dialogu?” 

Noslēdzošajā 25. maija vebinārā par starpkulktūru dialogu tika pārrunāta dialoga iespējamība klasē, skolā, jauniešu centrā, kā arī empātijas loma, veidojot starpkultūru dialogu. Tajā savu viedokli izteica un pieredzē dalījās:

  • mācību vadītāja, daudzu starptautisku projektu realizētāja Ieva Grundšteine;
  • mācību vadītāja Kristīna Kastronovo;
  • klubs “Māja” projekta “Esmu eiropietis” organizācijas viceprezidents ārlietās Jēkabs Dzenītis un projektu vadītājs Onur Obekcan.

Vebināra vadītāja Ieva Grundšteine pastāstīja par starpkultūru dialogu un to, kāpēc tas ir tik būtisks, kā arī deva ieteikumus dialoga veidošanai un iepazīstināja ar praktiski noderīgiem nevardarbīgās komunikācijas piemēriem.

Savukārt Klubs “Māja” pārstāvji dalījās pieredzē par organizācijas ceļu līdz projektiem par migrāciju, integrāciju un multikulturālismu, kā arī par sajūtām no migranta perspektīvas par dzīvi Latvijā un situācijām ar kurām var saskarties, integrējoties jaunā valstī.

Video ieraksts vebināru cikla noslēdzošā vebināra pieejams JSPA Youtube kontā.

Dalīties
Translate »