Pateicamies par darbu Dainai Sproģei

Pēc ilggadēja darba Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (JSPA), 22. augustā darba pienākumus beidz pildīt JSPA direktore Daina Sproģe. Daina Sproģe JSPA vadīja 23 gadus, kopš JSPA pirmsākumiem, šajā laikā panākot, ka JSPA kļūst par vadošo sadarbības partneri pašvaldību un NVO darba ar jaunatni attīstībai.

JSPA kolektīvs pateicas D. Sproģei par sniegto ieguldījumu aģentūras attīstībā. JSPA darbinieki augstu vērtē viņas ilggadējo profesionālo un godprātīgo darbu un ieguldījumu aģentūras attīstībā un jaunatnes jomas stiprināšanā.

Kad JSPA 1999. gadā uzsāka darbu, tā Latvijā ieviesa vienu ES programmu jaunatnes jomā. Divdesmit trīs gadus vēlāk, Dainas Sproģes vadībā, JSPA īsteno plašu iespēju klāstu, tai skaitā gan starptautiskas, gan nacionālas programmas, iniciatīvas un stratēģiskās partnerības, kā, piemēram, programmu “Erasmus+”, programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss”, projektu “PROTI un DARI!”, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Eiropas skolu sadarbības tīklu “eTwinning” un Eiropas jaunatnes informācijas tīklu “Eurodesk”. Šīs JSPA iespējas gan jaunatnes jomā strādājošajiem, gan pašiem jauniešiem piedāvā plaša spektra zināšanu papildināšanas iespējas.

Dalīties
Translate »