Oktobrī aicinām uz trīs vebināriem, kas sniegs atbalstu darbā ar jaunatni

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) oktobrī aicina uz trīs vebināriem, kas sniegs atbalstu darbā ar jaunatni. Vebināriem nepieciešams iepriekš reģistrēties.

12. oktobrī plkst. 10.30 notiks vebinārs “Youthpass kā mācīšanās atbalsts jaunatnes jomas projektos”

Vebinārā būs iespēja uzzināt par jauno Youthpass sertifikātu un procesu, astoņām pamatkompetencēm un European Training Strategy kompetenču modeli. Tiks sniegts ieskats, kā projektos veiksmīgi koordinēt jauniešu mācīšanās procesa un rezultātu apzināšanos un izvērtēšanu. Tiks arī demonstrēts, kā izveidot Youthpass sertifikātu. Tāpat varēs dzirdēt organizāciju pieredzes stāstus par Youthpass izmantošanu, īstenojot ES programmas “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektus jaunatnes jomā.

Vebināru vadīs Kristīna Kastronovo.

Reģistrēšanās vebināram, aizpildot tiešsaistes anketu.

18. oktobrī plkst. 10.00 notiks vebinārs “Darbs ar jaunatni attālākos un lauku reģionos”

Vebinārā varēs uzzināt par jauniešu iesaisti, iespējām un izaicinājumiem, strādājot ar jauniešiem attālākos un lauku reģionos. Būs arī iespēja sadzirdēt Gintas Kožokaru un Lauras Ūželes pieredzes stāstu par jaunatnes darbu Saldus novadā un Aritas Smalkās-Borisevičas pieredzes stāstu par organizācijas “Daibes ilgtspējas centrs” darbību.

Reģistrēšanās vebināram, aizpildot tiešsaistes anketu.

26. oktobrī plkst. 10.30 notiks vebinārs “Jauniešu NEET situācijā iesaiste brīvprātīgajā darbā”

Vebinārs sniegs konkrētus ieteikumus jaunatnes organizācijām, kuras strādā ar jauniešiem NEET situācijā, kā iesaistīt jauniešus brīvprātīgā darba aktivitātēs. Būs iespēja dzirdēt organizāciju pieredzes stāstus, kuras ir iesaistījušas brīvprātīgajā darbā jauniešus NEET situācijā.

Vebināru vadīs Staņislavs Babins.

Reģistrēšanās vebināram, aizpildot tiešsaistes anketu.

Dalīties
Translate »