Notikušas jaunatnes līdzdalības projektu darbnīcas Latvijas reģionos

Novembra nogalē un decembra sākumā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) Latvijas reģionos organizēja pirmā līmeņa “Jaunatnes līdzdalības projektu darbnīcas” skolu jauniešiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem.

Par līdzdalības projektu darbnīcām

Līdzdalības projektu darbnīcas tiek organizētas divos līmeņos, kuros jaunieši savu skolu un nevalstisko organizāciju komandās strādā pie savām līdzdalības projektu idejām. Pirmā līmeņa mācību laikā jaunieši guva ieskatu par dažādiem programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu veidiem, prioritātēm, Eiropas Jaunatnes mērķiem, kā arī detalizētāk uzzināja par “Erasmus+” līdzdalības projektiem. Tāpat dalībnieki guva plašāku izpratni par dažādiem jauniešu līdzdalības veidiem, iespējām pašiem aktīvi līdzdarboties dažādos sabiedrības procesos.

Projektu darbnīcas Latvijas reģionos

Vidzeme

No 22. līdz 23. novembrim Priekuļos notika Vidzemes reģiona mācības, kurās piedalījās septiņu skolu pārstāvji no Rīgas, Ogres, Mārupes, Jēkabpils, Liepājas un Smiltenes novada, kā arī jaunieši no divām nevalstiskajām organizācijām un viena bērnu un jauniešu centra. Mācību laikā dalībnieki apmeklēja un iepazina arī Cēsu jauniešu māju.

Latgale

24. un 25. novembrī Rēzeknē notika Līdzdalības projektu darbnīcas Latgales reģionam. Mācībās piedalījās 11 skolu komandas no visas Latgales. Pieredzes stāstā par savas skolas īstenoto jaunatnes līdzdalības projektu dalījās Kaunatas vidusskolas skolniece Sabīne.

Kurzeme-Zemgale

Savukārt mācības Kurzemes-Zemgales reģionam notika 1. un 2. decembrī Liepājā. Tajās piedalījās 10 skolu komandas no Talsiem, Tukuma, Liepājas, Jelgavas, Priekules, Piltenes, Ezeres, Zirņu un Vārmes pagastiem, kā arī vienas jauniešu nevalstiskās organizācijas pārstāvji. Mācību laikā par savas skolas īstenoto jauniešu līdzdalības projektu dalījās Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas skolēns Mārtiņš.

Kopumā šajās pirmā līmeņa mācībās piedalījās 94 dalībnieki (jaunieši un viņu atbalsta personas – skolotāji, nevalstisko organizāciju pārstāvji).

Otrā līmeņa līdzdalības projektu darbnīcas

Nākamās – 2. līmeņa līdzdalības projektu darbnīcas reģionos – notiks:

  • 11. – 13.janvārim Latgales reģionā;
  • 18. – 20. janvārim Kurzemes reģionā;
  • 25. – 27. janvārī Vidzemē.

Šo projektu darbnīcu laikā jaunieši strādās pie savu “Erasmus+” līdzdalības projektu pieteikumiem. Pēc mācībās skolu un nevalstisko organizāciju komandām būs iespēja saņemt arī mentora atbalstu projektu pieteikumu sagatavošanai.

Dalīties
Translate »