Līdz 9. decembrim aicinām pieteikties dalībai JSPA Konsultatīvajā padomē

Lai veicinātu sabiedrības līdzdalību “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras” (JSPA) īstenotās jaunatnes politikas ieviešanā, JSPA izsludina pieteikšanos dalībai JSPA Konsultatīvajā padomē. Pieteikumus dalībai konsultatīvajā padomē var iesniegt līdz 2021. gada 9.decembrim. Pieteikties aicinātas gan jaunatnes jomas nevalstiskās organizācijas, pašvaldības, valsts vai pašvaldības iestādes un fiziskas personas, kuras darbojas jaunatnes jomā un ir ieinteresētas sniegt savu ieguldījumu veiksmīgas jaunatnes politikas īstenošanā.

Aicinām minētās institūcijas vai fiziskas personas iesaistīties konsultatīvās padomes darbā, lai kopīgi diskutētu par būtiskākajām prioritātēm un veicamajām darbībām, tādējādi uzlabojot JSPA administrēto programmu īstenošanas kvalitāti un sniegtu pienesumu jaunatnes jomas attīstībā kopumā! Konsultatīvās padomes sēdes plānotas ne retāk kā divas reizes gadā.

Pirmā Konsultatīvās padomes sēde paredzēta 2021. gada nogalē vai 2022. gada janvārī.

Pretendenti

Pārstāvi konsultatīvajā padomē var izvirzīt nevalstiskā organizācija, pašvaldības, valsts vai pašvaldības iestāde vai pretendēt fiziska persona, kas atbilst vismaz diviem  JSPA konsultatīvās padomes nolikuma 10. punktā minētajiem kritērijiem:

 • tās darbība saistīta ar JSPA darbību regulējošos dokumentos izvirzītajām prioritātēm;
 • tās darbība ir saistīta ar jaunatnes jomu un tā:
  • pārstāv vismaz 100 jauniešu intereses;
  • pēdējo 3 gadu laikā ir īstenojusi vai joprojām īsteno vismaz vienu projektu katrā no JSPA administrētajām programmām: “Erasmus+”, “Eiropas Solidaritātes korpuss” un “Jaunatnes politikas valsts programma”;
  • pēdējo trīs gadu laikā ir piedalījusies vismaz vienās JSPA organizētajās mācībās;
 • tā ir pašvaldība vai tās iestāde, kas:
  • savā pašvaldībā aktīvi īsteno jaunatnes politiku;
  • savā pašvaldībā īsteno projektus vismaz vienas JSPA administrētās programmas vai projekta ietvaros;
  • pēdējo trīs gadu laikā ir piedalījusies vismaz vienās JSPA organizētās mācībās.

Pieteikšanās

Pieteikumus dalībai konsultatīvajā padomē var iesniegt līdz 2021. gada 9.decembrim, elektroniski nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikuma anketu un pretendenta CV JSPA projektu koordinatorei Aritai Zvejniecei (arita.zvejniece@jaunatne.gov.lv) .

Iepriekšējās Konsultatīvās padomes sastāvs saskaņā ar nolikumu tika apstiprināts uz trīs gadiem un darbojās kopš 2018. gada pavasara.

Pielikumā

JSPA Konsultatīvās padomes nolikums (24.11.2021.)

Pieteikuma anketa dalībai JSPA konsultativajā padomē

Skaidrojums par nolikuma prasībām (03.12.2021)

Papildinformācija:

Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore Arita Zvejniece, arita.zvejniece@jaunatne.gov.lv, 67358063

Dalīties
Translate »