Latvijā norisinājās liela mēroga Eiropas jaunatnes programmu atbalsta darbinieku sanāksme

No 2024. gada 12. līdz 14. martam Jūrmalā norisinājās starptautiska sanāksme “TCA/NET Officer’s meeting”, pulcējot gandrīz 100 dalībniekus. Tajā piedalījās pārstāvji no 30 valstu aģentūrām, Eiropas Komisijas pārstāvji, vairāku valstu aģentūru vadītāji un stratēģisko partnerību koordinatori, kā arī citas ieinteresētās puses.

Sanāksmi organizēja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA), kas tāpat kā valstu aģentūras citās Eiropas valstīs, administrē projektu finansēšanu jaunatnes jomā un īsteno dažādus atbalsta pasākumus, tostarp organizē mācības, sniedzot iespēju pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām un jauniešiem īstenot projektus. Tas veicina jauniešu līdzdalību, iekļaušanu un citas Eiropas Savienības jaunatnes programmu prioritātes, kā arī motivē sasniegt šos jaunatnes programmu mērķus.

Pasākuma laikā tika apspriesta un izvērtēta pašreizējā situācija starptautisku sadarbības pasākumu organizēšanā un īstenošanā jaunatnes jomā. Neskatoties uz dažādām globālajām krīzēm (COVID-19 pandēmija, Krievijas iebrukums Ukrainā, klimata krīze) sadarbība novērtēta pozitīvi, it īpaši izceļot pasākumu dalībnieku augsto apmierinātību ar organizētajiem pasākumiem.

Vienlaikus sanāksmē tika pievērsta uzmanība globālo tendenču ietekmei uz jaunatnes jomu. Saskaņā ar Somijas Inovāciju fonda “SITRA” veikta pētījuma datiem, vairāk nekā puse Somijas jauniešu izjūt bezcerību par nākotni, taču tai pat laikā vairāk nekā 70% tic, ka ir iespējams to ietekmēt – Eiropas Savienības jaunatnes programmu projekti un starptautiskas mācības vai citi pasākumi ir vērtīgs resurss ietekmes veidošanā. Dalībnieki tika iepazīstināti ar noderīgiem rīkiem, piemēram, sarunu kārtīm, kas ļauj mērķtiecīgi vērtēt gan tendenču ietekmi uz pasākumiem, gan iespējas ietekmēt globālās norises, organizējot starptautiskus sadarbības pasākumus.

Tāpat tika analizēta mākslīgā intelekta (AI) loma valstu aģentūru darbā, tostarp gūstot ieskatu iespējās automatizēt vai paātrināt atsevišķus darbu procesus. Sanāksmes dalībnieki izmēģināja arī jauno tiešsaistes sadarbības platformu, kurā jau tuvākā gada laikā paredzēts īstenot visu starptautisko TCA/NET (Transnational Cooperation and Networking Activities) pasākumu izziņošanu un pasākumu dalībnieku atlasi (pašreiz www.salto-youth.net platforma).

Pasākuma laikā tika atvēlēts laiks arī pašorganizētām sesijām, kurās dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar dažādām valstu aģentūru stratēģiskajām partnerībām, iniciatīvām Eiropas jaunatnes programmu prioritāšu ieviešanai (piemēram, rīkiem iekļaušanas un līdzdalības līmeņa izvērtēšanai un veicināšanai), resursiem valstu aģentūru darbinieku kompetenču un jaunatnes politikas attīstīšanai.

Sanāksmes dalībnieki atzina, ka būtiskākais ieguvums no tikšanās bija ne vien jauna informācija un rīki, ko izmantot savā darbā, bet arī tīklošanās iespēja ar kolēģiem, īstenojot pieredzes apmaiņu un attīstot savstarpējās sadarbības idejas. Tā turpmāk vēl vairāk palīdzēs attīstīt darbu ar jaunatni Eiropā.

Dalīties
Translate »