LATVIJA ATBALSTA UKRAINU

2022. gada aprīlis

MILITĀRS ATBALSTS

Latvijas valdība

 • 1 200 000 eiro iemaksas Eiropas Miera mehānismā
 • > 200 000 000 eiro militārais ekipējums – ieroči un individuāls ekipējums, sausās pārtikas uzturdevas, munīcija, prettanku ieroči, pretgaisa raķetes “Stinger”, degviela u.c.

Latvijas sabiedrība un nevalstiskais sektors

 • 4 155 000 eiro Ukrainas aizsardzības vajadzībām (lv)
 • >200 apvidus auto piegādes Ukrainai (Twitter konvojs)
 • 11 brīvprātīgie ārzemju leģionā Ukrainas armijā
 • Iedzīvotāji veido kamuflāžas tīklus Ukrainas armijai

HUMĀNĀ PALĪDZĪBA

Latvijas valdība

 • 1 200 000 eiro, atbildot Ukrainas valdības palīdzības lūgumiem
 • Medicīnas ierīces, tehnika (ātrās palīdzības auto, nestuves, mikroskopi c.)
 • Medikamenti, pārsienamie materiāli, folija segas c.

Latvijas sabiedrība un nevalstiskais sektors

 • Mikroķirurgu komanda no Latvijas strādā Ukrainā
 • 1 400 000 eiro humānās kravas un 1 188 000 eiro medicīnas preces – ūdens, pārtika, higiēnas preces u.c. (lv)
 • 1 350 000 Latvijas uzņēmēju ziedojumi (Uzņēmēji mieram)
 • Latvijas žurnālisti dodas uz Ukrainu, dokumentējot karu

PALĪDZĪBA KARA BĒGĻIEM

Latvijas valdība

 • > 20 000 bēgļu no Ukrainas uzņemti Latvijā
 • 14 100 bēgļiem no Ukrainas izsniegti uzturēšanās dokumenti ar tiesībām uz nodarbinātību
 • 9 100 Ukrainas bēgļu izmitināti Latvijas pašvaldību piedāvātās mājvietās
 • 109 eiro garantētā minimālā ienākuma pabalsts (76 eiro pārējām personām mājsaimniecībā)
 • 272 eiro vienreizējs pabalsts krīzes situācijā pilngadīgai personai (190 eiro par katru bērnu)
 • 500 eiro nodarbinātības uzsākšanas pabalsts
 • Pārtikas un pamata materiālā atbalsta pakas
 • Nodarbinātības, veselības aprūpes nosacījumi kā Latvijas iedzīvotājiem
 • Izglītība bērniem un studentiem
 • 497 bērniem iecelts ārkārtas aizbildnis
 • Bezmaksas reģionālais sabiedriskais transports

Latvijas sabiedrība un nevalstiskais sektors

 • Mājokļa atbalsts, brīvprātīgais darbs, veterinārā palīdzība, humānā palīdzība, atbalsta akcijas, transports no Ukrainas robežas uz Latviju, latviešu valodas kursi c.
 • Latvijas uzņēmēju ziedojumi, palīdzība
 • 1 095 000 eiro – tālruņu SIM kartes, tālruņi, zupas virtuves bēgļu centros, dāvanu kartes pārtikas c. preču veikalos (Ziedot.lv).
 • Plašs atbalsts visās Latvijas pašvaldībās Ukrainas cilvēkiem
 • > 100 humānās palīdzības punkti visā Latvijā palidzibaskarte.lv
 • > 190 bezmaksas uzņēmēju un NVO piedāvājumi Ukrainas cilvēkiem propozycii.lv

Faktu Lapa_Atbalsts Ukrainai_2022_aprīlis

Dalīties
Translate »