Jauniešu un darbā ar jaunatni iesaistīto izaugsmes iespējas novembrī – vebināri, tiešsaistes mācības, aptaujas un spēles

JSPA novembra aktivitātes jauniešiem un darbā ar jaunatni iesaistītajiem

 

2021. gada novembrī jaunieši un darbā ar jaunatni iesaistītie, organizāciju un pašvaldību pārstāvji ir aicināti piedalīties starptautiskās mācībās par vides aizsardzību un organizāciju digitālo transformāciju. Mācības ir bezmaksas, dalībai tajās nepieciešams iepriekš reģistrēties. Savukārt jaunieši ir mudināti iesaistīties ES aptaujās un izteikt viedokli par jauniešiem būtiskiem jautājumiem, kā arī izspēlēt interaktīvu tiešsaistes izlaušanās spēli “Time to Move: Adventures in Berlin”.

Jaunieši, kuri vēlas iesaistīties vides un klimata aizsardzībā un īstenot programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektus, var pieteikties tiešsaistes mācībām “Zaļo projektu laboratorija jauniešiem – zaļo solidaritātes projektu izstrāde un finansējums”. Projektu laboratorija, kas notiks  no 9.-12. decembrim, sniegs atbalstu vides aizsardzības idejas pārvērst īstā projektā. Reģistrācija dalībai līdz 22. novembrim.

Gan jaunieši, gan darbā ar jaunatni iesaistītie no 29. novembra līdz 7. decembrim ir aicināti piedalīties starptautiskās tiešsaistes mācībās “Jaunatnes organizāciju digitālā transformācija”. Mācību laikā dalībniekiem būs iespēja uzlabot zināšanas par digitālajiem rīkiem un apzināt labās prakses piemērus par to, kā jaunatnes organizācijas var labāk strādāt tiešsaistē. Reģistrācija dalībai līdz 23. novembrim.

Tāpat notiks divi tiešsaistes mācību pasākumi, kas ir paredzēti darbā ar jaunatni iesaistītajiem,  jaunatnes organizācijām un pašvaldībām.

Lai veicinātu darba ar jaunatni attīstību vietējā līmenī un apzinātu pašvaldību darba ar jaunatni stratēģisko plānošanas rīku izmantošanu ikdienas darbā, 2021. gada 26. novembrī plkst. 10:30 norisināsies vebinārs “Darba ar jaunatni stratēģiskā plānošana ar Changemakers Kit”. Changemakers Kit rīks palīdz veicināt, iedvesmot un atvieglot dialogu pašvaldības darba ar jaunatni iesaistīto starpā. Reģistrācija dalībai šeit.

30. novembrī un 7. decembrī divos vebināros jaunatnes jomas organizācijas varēs gūt iedvesmu un mācīties no citu organizāciju īstenotajiem projektiem programmās “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”. JSPA dalīties pieredzes stāstos aicinās organizācijas, kas ir īstenojušas tādus ES jaunatnes programmu projektus kā Jauniešu apmaiņa, Jaunatnes darbinieku mobilitāte, Sadarbības partnerības projekti, Brīvprātīgā darba projekti un Solidaritātes projekti. Sīkāka informācija par pasākumu drīzumā tiks publicēta JSPA tīmekļa vietnē.

Jaunieši ir arī aicināti piedalīties divās aptaujās, kuru mērķis ir uzzināt viedokli par jauniešiem nozīmīgiem jautājumiem.

Līdz 17. novembrim Eiropas Savienība aicina jauniešus dalīties ar idejām, kādas izmaiņas 2022. gadā īstenotajam Eiropas Jaunatnes gadam vajadzētu viest ikviena jaunieša dzīvē. Tā ir jauniešu iespēja aktīvi iesaistīties stratēģiskajā plānošanā, lai kopīgi veidotu Jaunatnes gadu un Eiropas nākotni. Jaunieši savus priekšlikumus var iesniegt latviešu vai angļu valodās, aizpildot Eiropas Komisijas aptauju vai sūtot idejas uz e-pasta adresi EYY2022@ec.europa.eu.

Savukārt līdz 30. novembrim jaunieši vecumā no 13 – 35 gadiem var piedalīties Eiropas jaunatnes informācijas tīkla Eurodesk socioloģiskā aptaujā par brīvprātīgo darbu, neformālās izglītības mācībām, studijām un darbu ārzemēs. Aptaujas, kas norit 36 Eiropas valstīs, mērķis ir noskaidrot jauniešu domas par ceļošanu pēc Covid-19 pandēmijas. Veiksmīgi aizpildītas aptaujas dalībniekiem būs iespēja izlozē laimēt Polaroid fotokameru.

Lai jauniešus iepazīstinātu ar tādiem jēdzieniem kā multikulturālisms, ilgtspējīga attīstība un brīvprātīgais darbs, kā arī izglītotu par ES Jaunatnes programmām un “Eurodesk” piedāvātajām iespējām, JSPA aicina izspēlēt izlaušanās spēli “Time to Move: Adventures in Berlin”. Lai spēlētu spēli, ir nepieciešami divi spēlētāji: divi jaunieši vai divas komandas. Katrs spēlētājs spēli izspēlē savā datorā vai viedierīcē, un kopīgiem spēkiem risina āķīgas mīklas un uzdevumus. “Time to Move: Adventures in Berlin” spēle latviešu valodā pieejama tiešsaistē.

Dalīties
Translate »