Jauniešiem un jaunatnes jomas darbiniekiem aprīlī pieejami daudzveidīgi vietēji un starptautiski tiešsaistes semināri

2021. gada aprīlī Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) jauniešiem, darbā ar jaunatni iesaistītajiem, organizācijām un pašvaldībām piedāvās daudzveidīgus vietēja mēroga un starptautiskus seminārus un projektu darbnīcas. Ar mērķi informēt par programmas “Erasmus+” projektu iespējām un projekta pieteikuma izveides nosacījumiem no 6. – 9. aprīlim notiks informatīva “Erasmus+” vebināru nedēļa. Savukārt starptautisko mācību interesenti varēs reģistrēties kursiem par digitālo darbu ar jaunatni, līderību un ilgstspēju, garīgo un mentālo veselību, kā arī ES Jaunatnes mērķiem, u.c. Visi tiešsaistes pasākumi ir bezmaksas, dalībai tajos nepieciešams iepriekš reģistrēties.

Lai projektu iesniedzējiem sniegtu plašāku informāciju par projektu iespējām un pieteikumu nosacījumiem, no 6. – 9. aprīlim JSPA organizēs informatīvu vebināru nedēļu par programmu “Erasmus+” un praktisku informāciju projektu iesniedzējiem:

  • 6. aprīlī, plkst. 10.00 informatīvs atklāšanas pasākums tiešsaistē par “Erasmus+” jaunatnes projektiem 2021. – 2027. gada plānošanas periodā. Iepriekšēja reģistrācija: https://bit.ly/3lPTXNX
  • 6. aprīlī, plkst. 14:00 informatīvs vebinārs par jaunatnes līdzdalības projektiem. Iepriekšēja reģistrācija: https://bit.ly/3febqOQ
  • 7. aprīlī, plkst. 10:00 informatīvs vebinārs par maza mēroga partnerības projektiem. Iepriekšēja reģistrācija: https://bit.ly/31iem56
  • 7. aprīlī, plkst. 14:00 informatīvs vebinārs par jauniešu apmaiņas projektiem. Iepriekšēja reģistrācija: https://bit.ly/3rlItmC
  • 8. aprīlī, plkst. 10:00 informatīvs vebinārs par jaunatnes darbinieku mobilitātes projektiem. Iepriekšēja reģistrācija: https://bit.ly/31g5RqS
  • 8. aprīlī, plkst. 14:00 informatīvs vebinārs par akreditāciju jaunatnes jomā. Iepriekšēja reģistrācija: https://ej.uz/q6cs
  • 9. aprīlī, plkst. 10:00 informatīvs vebinārs par sadarbības partnerības projektiem. Iepriekšēja reģistrācija: https://bit.ly/3d7HoJY

TIEŠSAISTES MĀCĪBAS UN DARBNĪCAS

Tāpat JSPA aicina organizāciju pārstāvjus pieteikties mācībām par kvalitātes zīmes pieteikuma izstrādi programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss”, jo, lai pieteiktos brīvprātīgā darba projektu finansējumam jaunajā periodā būs nepieciešama Kvalitātes zīme. Mācības notiks no 12. – 14. aprīlim (no plkst. 9:00 – 17.00) platformā Zoom. Iepriekšēja reģistrācija līdz 7. aprīlim: https://bit.ly/3rHuho6

Lai veidotu izpratni par ES programmu “Erasmus+” līdzdalības projektiem un “Eiropas Solidaritātes korpuss” solidaritātes projektiem, JSPA rīkos arī tiešsaistes darbnīcu, kas notiks divreiz – 14., 15., 17. aprīlī un 21., 22., 24. aprīlī. Iepriekšēja reģistrācija līdz 11. aprīlim: https://forms.gle/uEDpKdxrkZufTYm66

Bet, lai palīdzētu sagatavot programmas “Erasmus+” jauniešu apmaiņas projektu pieteikumus, 14., 15. un 17.aprīlī notiks projektu darbnīca “Jauniešu apmaiņas projektu sagatavošana”. Iepriekšēja reģistrācija līdz 7. aprīlim: https://ej.uz/JauniesuApmainuDarbnica

Palīdzot jauniešiem pārvarēt Covid-19 pandēmijas radītās sekas, JSPA drīzumā izsludinās projektu konkursu Latvijas NVO, pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām, kas strādā ar jauniešiem. Lai sniegtu plašāku informāciju un palīdzētu sagatavot kvalitatīvus projektu pieteikumus, 15. – 16. aprīlī, 19. – 20. aprīlī un 23. – 24. aprīlī JSPA projektu iesniedzējiem piedāvās divu dienu mācības. Plašāka informācija par konkursu ir pieejama šeit.

Tiešsaistes mācības un projektu darbnīcas būs saistošas jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem, jaunatnes lietu speciālistiem pašvaldībās, tiem, kuri ikdienā strādā ar jauniešiem un citiem interesentiem. Visus līdz šim notikušos tiešsaistes vebinārus un seminārus pēc to norises varēs noskatīties JSPA YouTube kanālā video ierakstos.

SALTO-YOUTH MĀCĪBAS

Sākot ar 2. aprīli, JSPA piedāvā pieteikt dalību vairākās starptautiskās tiešsaistes mācībās, kas notiks aprīļa beigās, maijā un jūnijā. Mācību kursus piedāvā programmas “Erasmus+” ārvalstu nacionālās aģentūras Īrijā, Kiprā, Portugālē un Ungārijā sadarbībā ar SALTO-YOUTH mācību resursu centru.

“Tiešsaistes mācības: Apjukums ar iekļaušanu” (20. – 22. aprīlis). Mācību laikā dalībnieki iepazīs dažādus neformālās izglītības rīkus, kurus var izmantot jaunatnes darbinieki, lai savās kopienās un mērķgrupās veicinātu daudzveidības un iekļaušanas kultūru. Pieteikšanās mācībām līdz 2. aprīlim, elektroniski.

“Tiešsaistes mācības: Radošo un tehnisko mācību mix” (26. – 30. aprīlī)palīdzēs programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” praktiķiem saprast, kā radošu mācīšanos un tehnoloģiju apguvi var integrēt darbā ar jaunatni. Pieteikšanās mācībām līdz 7. aprīlim, elektroniski.

“Digitālais darbs ar jaunatni – radošums un inovācijas Erasmus+ un Solidaritātes korpusa projektos” (27. aprīlis) iepazīs tiešsaistes rīkus un pieejas darbam ar jaunatni. Mācību laikā tiks izpētītas pieejas un rīki, lai digitāli iesaistītu jauniešus. Pieteikšanās mācībām līdz 8. aprīlim, elektroniski.

“Jauniešu mērķu projekta laboratorija” (25. jūnijs – 30. septembris) veicinās kvalitatīvu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu izstrādi, kas ir vērsti uz 11 Eiropas jaunatnes mērķiem. Pieteikšanās mācībām līdz 18. aprīlim, elektroniski.

“Jaunatnes darbinieks Eiropas Solidaritātes korpusā – kā attīstīt prasmes un uzlabot projektu kvalitāti” (5. – 7. maijs) mācību mērķis ir uzlabot programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu kvalitāti un atbalstīt jaunatnes darbiniekus prasmju attīstību. Tā būs iespēja jaunatnes darbiniekiem veikt prasmju pašnovērtējumu un uzlabot savas kompetences. Pieteikšanās mācībām līdz 8. aprīlim, elektroniski.

“Tiešsaistes mācības: Jauniešu un jaunatnes darbinieku garīgā un emocionālā veselība” (11. maijs) aplūkos stresa un dzīves grūtību sekas, īpaši pašreizējās pandēmijas ietekmē, kā arī pētīs emocionālās un garīgās pārvaldības metodes gan jaunatnes darbiniekiem, gan jauniešiem. Pieteikšanās mācībām līdz 20. aprīlim, elektroniski.

“Jauniešu līderība ilgtspējīgai attīstībai” (11. – 14. maijs) palīdzēs uzņēmumiem un jaunatnes darbiniekiem reaģēt uz to, ko jaunieši šobrīd pieprasa: rīkus un stratēģijas, lai kļūtu par atbildīgiem pilsoņiem globālo vides problēmu risināšanai. Pieteikšanās mācībām līdz 13. aprīlim, elektroniski.

Dalīties
Translate »