Izstrādāta un tīmekļvietnē pieejama JSPA darbības stratēģija 2023.-2027. gadam

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) informē, ka izstrādāta un tīmekļvietnē pieejama JSPA darbības stratēģija 2023.-2027. gadam. Tajā noteiktas JSPA darbības stratēģiskās attīstības prioritātes, mērķi un sasniedzamie rezultāti, lai JSPA varētu prasmīgi un profesionāli nodrošināt un īstenot Jaunatnes likumā noteikto jaunatnes politikas vispārīgo mērķi – veicināt jauniešu pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību, iekļaušanos sabiedrībā un dzīves kvalitātes uzlabošanos, kā arī citos plānošanas dokumentos un politisko vadlīniju dokumentos noteiktos mērķus un prioritātes.

Aicinām ar JSPA darbības stratēģiju 2023.-2027. gadam iepazīties tīmekļa vietnes sadaļā “Dokumenti”.

       JSPA stratēģijas 2023.-2027. gadam mērķu karte
Dalīties
Translate »