Informācija par JSPA projektu “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”

Informējam, ka Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) īsteno projektu “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (turpmāk – projekts), Nr.7.2.1.2/15/I/001.

Projekta mērķis ir veicināt mērķa grupas jauniešu (vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās un nav nodarbināti) adaptāciju darba vietā vai izglītības iestādē, paplašināt sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanu un nodrošināt izglītojamiem darba tirgum nepieciešamās profesionālās kvalifikācijas ieguvi, kā arī sekmēt to konkurētspēju darba tirgū.

Plašāka informācija par projektu ir pieejama tīmekļa vietnes sadaļā “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”.

 

Proti un dari logo ansamblis

Dalīties
Translate »