Iespēja organizācijām pieteikties klātienes projektu darbnīcai par “Erasmus+” 2. pamatdarbības “Partnerības sadarbībai” projektiem

Lai veiksmīgi izstrādātu un sagatavotu Partnerības sadarbībai (Sadarbības partnerības un Maza mēroga partnerības) projektu pieteikumu programmā “Erasmus+”, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina organizāciju pārstāvjus pieteikties klātienes projektu darbnīcai par 2. pamatdarbības Partnerības sadarbībai projektu pieteikumu izstrādi, kas norisināsies no 17. līdz 19.augustam. Šis būs mācību cikla 2. līmenis, kura ietvaros tiks mērķtiecīgi strādāts pie projekta pieteikuma izstrādes, lai to veiksmīgi iesniegtu līdz 2022.gada 4.oktobrim.

Darbnīcā paredzēts:

  • definēt projekta idejas gala versiju un strādāt pie projekta pieteikuma detalizētas sagatavošanas;
  • gūt vērtīgus padomus un ieteikumus no mācību vadītājiem un JSPA eksperta projekta idejas detaļu izstrādē un pieteikuma rakstīšanā;
  • izstrādāt projekta pieteikumu tiktāl, lai pēc darbnīcas būtu iespējams to pabeigt individuāli un iesniegt 04.10.2022.;
  • iegūt jaunus kontaktus un apmainīties ar pieredzi ar citu organizāciju pārstāvjiem.

Galvenais Partnerības sadarbībai projektu mērķis ir sniegt iespēju dažādu jomu organizācijām paaugstināt savu kapacitāti darbībai starptautiskā līmenī, attīstīt un stiprināt partnerorganizāciju sadarbības tīklus un uzlabot darba ar jaunatni kvalitāti.

Atkarībā no projekta mērķiem, iesaistītajām organizācijām un plānotās ietekmes, izdala divus projektu veidus – Sadarbības partnerības un Maza mēroga partnerības. Darbnīcā būs iespēja izvēlēties savam profilam un idejai atbilstošo projektu veidu un strādāt pie tā pieteikuma izstrādes. Vairāk informācijas par abiem projektu veidiem – programmas “Erasmus+” vadlīnijās.

Dalībnieku profils:

  • organizācijas ar vēlmi un iespēju sadarboties gan ar vietējiem, gan starptautiskiem partneriem;
  • pieredzējušas jaunatnes organizācijas, kā arī organizācijas, kas ir ieinteresētas starpnozaru sadarbībā un vēlas sniegt ieguldījumu jaunatnes jomai, piemēram, nevalstiskās organizācijas, uzņēmumi (ieskaitot sociālos uzņēmumus), pašvaldības un to iestādes, kultūras iestādes u.c.;
  • organizācijas, kas līdz šim nav startējušas Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras izsludinātajos KA2 projektu konkursos.

Mācībās aicinām piedalīties komandās pa 2 – 3 organizācijas pārstāvjiem. Pieteikšanās mācībām tiešsaistē līdz 7.augustam, aizpildot pieteikuma anketu. Rezultāti par dalību mācībās tiks paziņoti katram personīgi līdz 10. augustam, informējot uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi. Lūgums katram organizācijas pārstāvim aizpildīt pieteikuma anketu individuāli.

Mācības plānots organizēt klātienē atbilstoši valstī noteiktajām epidemioloģiskajām prasībām. Precīza informācija par mācību norises formātu sekos ne vēlāk kā nedēļu pirms mācībām.

Aicinām iepazīties ar  informatīviem video par Partnerības sadarbībai projektu formas aizpildīšanu:

Sadarbības partnerības projektu formas aizpildīšana

Maza mēroga partnerības projektu formas aizpildīšana

Papildu informācija:

JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas
projektu koordinatore Kristīna Kļimoviča
kristina.klimovica@jaunatne.gov.lv
Tālr: 67356284

Dalīties
Translate »