Augusts jaunatnes jomā: mācības, pasākumi un projektu konkursi

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) augustā jaunatnes jomā iesaistītajiem piedāvā iespējas iegūt vērtīgas zināšanas, pieredzi un attīstīt prasmes gan vietējās, gan starptautiskās mācībās un pasākumos. Tāpat visu augustu un septembri iespējams savu projekta ideju iesniegt Eiropas Savienības (ES) programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu konkursos. Piedāvātās aktivitātes ir bez maksas, taču dalībai mācībās nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās.

Piedalies vietējās un starptautiskās mācībās

Lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un iekļaušanu jaunatnes jomas projektos, organizāciju pārstāvji aicināti līdz 13. augustam pieteikties mācībām “Iekļaujošu projektu darbnīca”, kas notiks no 23. līdz 25. augustam Pierīgā. Tajās tiks stiprinātas organizāciju prasmes un zināšanas veidot iekļaujošus projektu pieteikumus ES programmās.

Jauniešu līderi vai jaunatnes darbinieki, kuri vēlas attīstīt prasmes jaunatnes līdzdalības jomā, aicināti līdz 4. septembrim pieteikties starptautiskām mācībām “Ienirsti jauniešu līdzdalībā” (“Dive into Youth Participation”). Tās norisināsies no 22. līdz 27.oktobrim Vācijā. Mācības tiek rīkotas ar mērķi uzlabot izpratni par jaunatnes līdzdalību un veicināt labās prakses ieviešanu, kā arī informēt par “Erasmus+” jaunatnes līdzdalības projektu iespējām.

Plašāka informācija par abu mācību saturu, kā arī pieteikšanās anketas pieejamas tīmekļvietnes sadaļā “Pasākumi”.

Pedagogiem augustā iespējams piedalīties trīs eTwinning organizētās mācībās:

  • No 17. līdz 28. augustam dažādos Latvijas reģionos notiks sešu stundu kursi “Ievads eTwining” par projektu īstenošanu kā mācību metodi, lai nākotnē veidotu nacionālus un starptautiskus sadarbības projektus tiešsaistē. Pieteikšanās līdz 10. augustam.
  • 24. augustā plkst. 16.00 tiešsaistē notiks starptautiski projektu partneru tirdziņš 6.-9. klašu pedagogiem ar mērķi palīdzēt Latvijas skolotājiem darboties radoši un atrast sadarbības partnerus Eiropā. Pieteikties iespējams līdz 16. augustam.
  • Savukārt 25. augustā plkst. 16.00 tiešsaistē notiks starptautisks projektu partneru tirdziņš angļu valodas pedagogiem. Pieteikties var līdz 16. augustam.

Plašāka informācija par mācību saturu, kā arī pieteikšanās www.etwinning.lv tīmekļvietnē.

Iesniedz savu ideju projektu konkursos

Organizācijām, pašvaldībām, jauniešu neformālajām grupām un citiem interesentiem visu augustu un septembri, līdz pat 4. oktobra plkst. 13.00, iespējams iesniegt savus projektu pieteikumus “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu konkursos. Projektu īstenotājiem Latvijā abos projektu konkursos kopā pieejami vairāk nekā 2.5 miljoni eiro savu ideju īstenošanai!

“Erasmus+” projektu konkursā var iesniegt projektus tādos projektu veidos kā jauniešu apmaiņas, jaunatnes darbinieku mobilitāte, jaunatnes līdzdalības un “DiscoverEU” iekļaušanas projekti, kā arī sadarbības partnerības un maza mēroga partnerības. Savukārt “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu konkursā –  solidaritātes projektu pieteikumus.

Neskaidrību un jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar abu programmu nodaļu ekspertiem.

Piedalies jauniešu festivālā “KOPUMS”

12. augustā no plkst. 13.00 jaunieši, darbā ar jaunatni iesaistītie un citi interesenti aicināti satikties Latvijas jauniešu galvaspilsētā – Bauskā (Bauskas pilskalna parkā), lai festivālā “KOPUMS” atzīmētu Starptautisko jaunatnes dienu un uzzinātu nākamā gada Latvijas Jauniešu galvaspilsētu. Festivāla centrā šogad būs tēma “Jaunieti, kāds ir Tavs stāsts?”, kas atspoguļo jauniešu pašapziņu, mentālo veselību, vērtības, ikdienu un līdzdalību.

Arī JSPA nodarbinātie piedalīsies festivālā, lai informētu par jauniešu iespējām, kā arī dzīvās kafejnīcas formātā aicinās jauniešus savstarpēji dalīties savā projektu pieredzē. Meklē JSPA jaunatnes telti Aktivitāšu kvartālā un uz tikšanos festivālā!

Dalies ar savu pieredzi, īstenojot jaunatnes jomas projektus

Projektu īstenotāji aicināti dalīties savos jaunatnes jomas projektu pieredzes stāstos par programmās “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” īstenotajiem projektiem. Īpaši aicinām iesūtīt stāstus par jaunatnes līdzdalības, “DiscoverEU” iekļaušanas, mobilitātes (jauniešu apmaiņas un jaunatnes darbinieku mobilitāte), kā arī solidaritātes projektiem. Ar iesūtītajiem stāstiem dalīsimies JSPA komunikācijas kanālos, tādejādi iedvesmojot un informējot citus par ES jaunatnes jomas programmām, kā arī kopā padarīsim jūsu projektus un organizācijas vēl redzamākas.

Pieredzes stāstus aicinām iesūtīt līdz 14. augustam uz e-pastu komunikacija@jaunatne.gov.lv. Plašāka informācija un nosacījumi pieejami tīmekļvietnes publikācijā.

Izsaki viedokli par brīvprātīgo darbu

Organizāciju pārstāvji un jaunieši līdz 31. augustam aicināti izteikt savu viedokli un piedalīties starptautiskā pētījumā par brīvprātīgo darbu programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss”, palīdzot apzināt aktuālās vajadzības šajā jomā. Aizpildīt aptaujas anketu un sniegt savu ieguldījumu iespējams:

Dalīties
Translate »