Pieteikšanās pagarināta līdz 25. augustam! Pašvaldību un nevalstisko organizāciju jaunatnes jomā iesaistītajiem iespēja pieteikties supervīzijām

Lai veicinātu darbā ar jaunatni iesaistīto personu pašvaldību un nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvju psihoemocionālo labbūtību un mazinātu Covid-19 pandēmijas, kā arī karadarbības Ukrainā radītās sekas uz psihoemocionālo veselību, aicinām jaunatnes jomā iesaistītos pieteikties supervīziju atbalstam!

Laika posmā no 2022. gada oktobra līdz 2022. gada decembrim Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) Jaunatnes politikas valsts programmas 2022 un “Erasmus+” stratēģiskās partnerības “Europe Goes Local” ietvaros organizēs supervīziju grupas, lai nodrošinātu darbā ar jaunatni iesaistītajām personām piekļuvi sistēmiska psihoemocionālā atbalsta saņemšanai profesionālu supervizoru vadībā.

Projekta laikā paredzētas profesionāla supervizora vadītas 8 grupu (līdz 12 cilvēkiem) sesijas 2 reizi mēnesī, kur katra no grupu supervīzijām plānota 3 stundu garumā. Lai padziļināti strādātu pie konkrētiem izaicinājumiem, ar kuriem savā darba vietā sastopas katrs dalībnieks, pēc inidivuālas vienošanās ar supervizoru, katram dalībniekam tiks nodrošināta iespēja saņemt 2 individuālās (dalībnieks un supervizors) supervīzijas, kur katra no tām paredzēta 1 stundas apjomā.

Supervīzijas tiks organizētas kā profesionāls dialogs un refleksija, kas var atbalstīt katra dalībnieka pieredzes izvērtēšanu un izmantošanu personīgo un profesionālo resursu pilnveidei.

Supervīzijas norsināsies attālināti tiešsaistes platformā zoom.com. Supervīzijas vadīs Edmunds Imbovics.

Supervīziju plānotie norises datumi:

 • 07.09.2022;
 • 23.09.2022;
 • 07.10.2022;
 • 21.10.2022;
 • 10.11.2022;
 • 02.12.2022;
 • 16.12.2022.

Visos plānotajos norises datumos norises laiks plānots nemainīgs – no plkst. 14:00 – 17:00.

Prasības projekta dalībniekiem:

 • Supervīziju atbalsts tiek nodrošināts pašvaldību un NVO jaunatnes jomā iesaistītajiem, kas šobrīd veic amata pienākumus kādā no pašvaldībām vai NVO un vēlās arī turpmāk strādāt šajā jomā. Darba stāžam un slodzei, kādā tiek veikti jaunatnes lietu speciālista un/vai jaunatnes darbinieka pienākumi, nav nozīmes.
 • Piesakoties, jāieplāno ierasties uz visām 8 grupu supervīziju tikšanās reizēm, kas notiks no 2022.gada augusta līdz 2022.gada decembrim, kā arī jārēķinās ar 8 mēnešu aktīvu līdzdalību projektā.
 • Dalībniekiem tiks nodrošināts bezmaksas supervizora atbalsts (8 grupu un 2 individuālās tikšanās) ;
 • Lai supervīziju atbalsts dalībniekiem sniegtu labākos rezultātus, no dalībniekiem sagaidām spēju uzticēties, atvērtību un gatavību iesaistīties savu un grupas dalībnieku izaicinājumu risinājumu meklēšanā, jāievēro konfidencialitāte par supervīziju grupā runāto.

Pieteikšanās līdz 2022.gada 25. augustam, aizpildot elektronisko pieteikuma anketu.

 

Jautājumu gadījumā zvaniet vai rakstiet:

Laura Timma
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67358069
laura.timma@jaunatne.gov.lv

Dalīties
Translate »