Piesakies dalībai ASEF jauniešu līderības programmā “Ilgtspējīga attīstība pasaulē pēc Covid-19 pandēmijas”


No 2021. gada 22. februāra līdz novembra beigām norisināsies ASEF jauniešu līderības programma
“Ilgtspējīga attīstība pasaulē pēc Covid-19 pandēmijas” ar virkni virtuāliem un klātienes pasākumiem, kā arī tiešsaistes mācībām 10 mēnešu garumā. Programmas mērķis ir sniegt iespēju jauniešiem vecumā no 18-30 gadiem attīstīt savu līderību, piedaloties diskusijās un pasākumos par ilgtspējīgu attīstību pasaulē pēc Covid-19 pandēmijas, īpašu uzmanību veltot tādiem tematiem kā veselība un labklājība, kvalitatīva izglītība, augstas kvalitātes nodarbinātība un ekonomiskā izaugsme un klimata pārmaiņas. Pieteikšanās programmai ir atvērta līdz 3. februārim: https://bit.ly/ASEFYLS4_edu.

Programmas uzdevums ir attīstīt jauniešos no 51 Āzijas un Eiropas valstīm zinātkāri, drosmi, gribasspēku un vēlmi uzņemties līdera lomu un vadīt kopienas aktivitātes, kas saistītas ar programmas stratēģiskajiem mērķiem – veselību un labklājību, kvalitatīvu izglītību, augstas kvalitātes nodarbinātību un ekonomisko izaugsmi un klimata politiku.

Programma 10 mēnešu garumā paredz šādas aktivitātes:

1. Zināšanu veidošana: 22.februāris – 28.maijs 2021 (virtuāli)

2. Jauniešu līderības samits: 29.maijs – 2.jūnijs 2021 (Kambodžā / virtuāli)

3. Līderība darbībā: jūnijs – novembris 2021 (virtuāli / vietēja līmenī)

Programmā ietilpst:

  • līderības kurss ar sertifikātu, kuru vada Āzijas / Eiropas universitāte;
  • virtuāla zināšanu veidošana un sadarbība līdz 120 dalībniekiem, ieskaitot dialogu ar ASEM vadītājiem;
  • virtuāla konference paralēli 13. ASEM samitam (ASEM13) ar iespēju virtuāli diskutēt ar politiskajiem līderiem no Āzijas un Eiropas;
  • izvēlētajai dalībnieku grupai būs iespēja doties uz Kambodžu un prezentēt ASEM Jauniešu deklarāciju ASEM13 samitā.*
  • atbalsts 16 konkrētām aktivitātēm “Līderības darbībā”, ko jaunieši īstenos vietējās kopienās (katras aktivitātes ilgums ir aptuveni 6 mēneši).

Pieteikšanās ir atvērta līdz 3.februārim, dalībai var reģistrēties šeit: https://bit.ly/ASEFYLS4_edu. Detalizēta informācija par programmu pieejama šeit, bet atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem atrodamas šeit. Programmas laika plāns meklējams šeit.

Āzijas un Eiropas fonds (ASEF) iesaista jaunos brīvprātīgos, aktīvistus, trenerus, māksliniekus, studentus un citus interesentus ilgtspējīgos tīklos, lai stiprinātu turpmāko partnerību un sadarbību, vienlaicīgi veicinot nākamās Āzijas un Eiropas līderu paaudzes mobilitāti. Aktivitātes ir vērstas uz dažādiem jaunatnes pārstāvjiem no izglītības, mākslas politikas un ekonomikas jomas. Visas programmas sniedz ilgtermiņa pamatu, lai veidotu ilgstošu dialogu un veicinātu institucionālus kontaktus un sadarbības.

Āzijas un Eiropas sanāksme (ASEM) ir neformāls dialoga un sadarbības forums, kas dibināts 1996.gadā, apvienojot 53 partnerus: 30 Eiropas un 21 Āzijas valstis, Eiropas Savienību un ASEAN sekretariātu. Tās galvenais mērķis ir nodrošināt platformu politiskā dialoga veicināšanai, ekonomiskās sadarbības stiprināšanai un globālo problēmu risināšanai Eirāzijas kontinentā. ASEM sanāksmes notiek reizi divos gados – pārmaiņus Eiropā un Āzijā.

Dalīties
Translate »