Pašvaldību un NVO jaunatnes jomā iesaistītajiem iespēja saņemt supervīziju atbalstu

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) piedāvā pašvaldību un NVO jaunatnes jomā iesaistītajiem iespēju saņemt grupu un individuālu supervīziju atbalstu, laika posmā no 2021. gada augusta līdz 2021. gada decembrim, Jaunatnes politikas valsts programmas 2021 ietvaros. Pieteikšanās tiešsaistē līdz 2. augustam.

Līdz šim nepieredzētā situācija, izplatoties Covid-19 vīrusam, izraisīja virkni ierobežojumu, kā arī radīja ietekmi uz jaunatnes jomu kopumā. Lai mazinātu Covid-19 pandēmijas sekas uz jauniešu un darbā ar jaunatni iesaistīto psihoemocionālo veselību, šī gada Jaunatnes politikas valsts programmā ir paredzēts nodrošināt darbā ar jaunatni iesaistītajām personām piekļuvi sistēmiska psihoemocionālā atbalsta saņemšanai.

Projekta laikā paredzētas profesionālas supervizora vadītas astoņas grupu sesijas, katra trīs astronomisko stundu garumā. Supervīzijas tiks organizētas kā profesionāls dialogs un refleksija, kas var atbalstīt katra dalībnieka pieredzes izvērtēšanu  un izmantošanu personīgo un profesionālo resursu pilnveidei.

Katram dalībniekam nepieciešamības gadījumā, pēc atsevišķas vienošanās ar supervizoru projekta gaitā, tiks nodrošinātas arī divas individuālās supervīzijas, katra vienas astronomiskās stundas apjomā, lai padziļināti strādātu pie konkrētiem izaicinājumiem, ar kuriem savā darba vietā sastopas katrs dalībnieks.

 

Prasības projekta dalībniekiem:

  • Supervīziju atbalsts tiek nodrošināts pašvaldību un NVO jaunatnes jomā iesaistītajiem, kas šobrīd veic amata pienākumus kādā no pašvaldībām vai NVO un vēlās arī turpmāk strādāt šajā jomā. Darba stāžam un slodzei, kādā tiek veikti jaunatnes lietu speciālista un/vai jaunatnes darbinieka pienākumi, nav nozīmes.
  • Piesakoties, jāieplāno ierasties uz visām 8 grupu supervīziju tikšanās reizēm, kas notiks no 2021. gada augusta līdz 2021. gada decembrim, kā arī jārēķinās ar 5 mēnešu aktīvu līdzdalību projektā.
  • Dalībniekiem tiks nodrošināts bezmaksas supervizora atbalsts (8 grupu un 2 individuālās tikšanās) un kafijas pauzes grupu supervīziju laikā.
  • Grupu supervīzijas plānots organizēt klātienē atbilstoši katras supervīzijas brīdī valstī noteiktajām epidemioloģiskajām prasībām. Lūdzam potenciālos dalībniekus ņemt vērā, ka tiem, kuri nav vakcinēti, pirms katras grupu supervīzijas būs nepieciešams veikt Covid-19 testu, kurš no augusta pieaugušajiem būs maksas pakalpojums.
  • Dalībniekiem pašiem jāsedz ceļa izdevumi uz projekta norises vietu JSPA, Mūkusalas ielā 41, Rīgā un atpakaļ. Gadījumā, ja grupu supervīzijas tiks plānotas ārpus JSPA telpām, dalībniekiem tiks segti transporta izdevumi.
  • Lai supervīziju atbalsts dalībniekiem sniegtu labākos rezultātus, no dalībniekiem sagaidām spēju uzticēties, atvērtību un gatavību iesaistīties savu un grupas dalībnieku izaicinājumu risinājumu meklēšanā, jāievēro konfidencialitāte par supervīziju grupā runāto.

 

Pieteikties projektam var līdz 2.augustam, aizpildot pieteikuma anketuhttps://ej.uz/SupervizijaJSPA2021.

 

 

Sīkāku informāciju par projektu var saņemt, jautājot Agnesei Čikulei

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras

Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatorei

Tālr.: +371 67358061

E-pasts: agnese.cikule[at]jaunatne.gov.lv

 

Foto no @8photo, Freepik License

Dalīties
Translate »