Pašvaldības aicinātas pieteikties konkursam “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2023”

Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar biedrību “Latvijas Jaunatnes padome” un Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā izsludinājusi konkursu “Latvijas jauniešu galvaspilsēta 2023”. Tā mērķis ir noteikt vienu pašvaldību vai divu pašvaldību apvienību, kas 2023. gadā uzņemsies pildīt Latvijas Jauniešu galvaspilsētas lomu.

Konkurss “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta” tiek organizēts, lai:

  • popularizētu darbu ar jaunatni pašvaldību vidū;
  • stiprinātu pašvaldību sadarbību jaunatnes jomā, labo prakšu un pieredzes apmaiņu;
  • turpinātu iedibinātās tradīcijas darbā ar jaunatni;
  • paaugstinātu darbā ar jaunatni iesaistīto personu, pašvaldību un organizāciju, kas organizē darbu ar jaunatni, prestižu;
  • veicinātu jauniešu līdzdalību un iesaistīšanos sabiedriskajos procesos.

Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš 30. jūnijs. Konkursa pieteikuma veidlapa un konkursa pretendentu veidlapa pieejama šeit (nepieciešams lejuplādēt pirms aizpildīšanas).

“Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2023” norisināsies divās kārtās. Pirmajā kārtā iesniegumus izvērtēs konkursa komisija, kuras sastāvā būs pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras, Valsts izglītības satura centra, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā un biedrībām “Latvijas Jaunatnes padome” un “Latvijas pašvaldību savienība”. Savukārt otrajā kārtā notiks publiskais balsojums. Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti š.g. 12. augustā jauniešu festivālā Jūrmalā.

Konkursa nolikums.

Konkursa vērtēšanas kritēriji.

Dalīties
Translate »