Līdz 8. maijam pagarināta iespēja darbā ar jaunatni iesaistītajiem pieteikties supervīzijām Daugavpilī

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) informē, ka līdz 8.maijam pagarināta pieteikšanās supervīziju 3.grupai (norisināsies klātienē Daugavpilī)! Supervīzijas notiks laika posmā no 2023. gada aprīļa līdz decembrim un tām pieteikties aicināti darbā ar jaunatni iesaistītie no pašvaldībām un NVO. Supervīzijas tiek organizētas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam ietvaros, lai nodrošinātu darbā ar jaunatni iesaistītajiem piekļuvi sistēmiska psihoemocionālā atbalsta saņemšanai profesionālu supervizoru vadībā.

Kas ir supervīzija?

Supervīzija ir mūsdienīga praktiska atbalsta forma jautājumos, kas saistīti ar darbu un profesionālo darbību. Supervīzijas procesā tiek rasti konkrēti risinājumi dažādu jautājumu risināšanā: profesionālo robežu apzināšanās, rīcības alternatīvu atrašana konkrētās darba situācijās, attiecību veidošana, sadarbība komandā, stresa faktoru un izdegšanas mazināšana un daudzi citi jautājumi, kas aktualizējas ikdienas darbā.

Supervīziju grupas

Tiks komplektētas 4 grupas, katrai grupa paredzētas septiņas grupu (līdz 12 cilvēkiem) sesijas vienu reizi mēnesī profesionāla supervizora vadībā. Katra no sesijām plānota trīs stundu garumā. Lai padziļināti strādātu pie konkrētiem izaicinājumiem, ar kuriem savā darba vietā sastopas katrs dalībnieks, pēc individuālas vienošanās ar supervizoru, katram dalībniekam tiks nodrošināta iespēja saņemt divas individuālās (dalībnieks un supervizors) supervīzijas vienas stundas garumā.

! 1., 2. un 4. grupai pieteikties vairs nav iespējas, taču pieteikšanās 3. grupai iespējama līdz 8. maijam!

Par 3.grupas supervīziju norisi

3.grupai supervīzijas norisināsies klātienē Daugavpilī. Supervīzijas vadīs Uva Segliņa.

Uva Segliņa ir supervizore un geštaltterapeite. Uva sevi raksturo, kā empātisku un atbalstošu, ar spēju iedvesmot cilvēkus rīkoties! Supervizore var palīdzēt klientiem labāk izprast sevi un saprast, kā pieredzi pārvērst par resursu.

Supervīziju plānotie norises datumi: 19.05.2023.; jūnijs (datums tiks precizēts); 18.08.2023.; 08.09.2023.; 13.10.2023.; 03.11.2023.; 01.12.2023. Norises laiks no plkst. 14.00 līdz 17.00.

Svarīgi zināt:

  1. Supervīziju atbalsts tiek nodrošināts pašvaldību un NVO jaunatnes jomā iesaistītajiem, kas šobrīd veic amata pienākumus kādā no pašvaldībām vai NVO un vēlās arī turpmāk strādāt šajā jomā. Darba stāžam un slodzei, kādā tiek veikti jaunatnes lietu speciālista un/vai jaunatnes darbinieka pienākumi, nav nozīmes.
  2. Piesakoties, jāieplāno ierasties uz visām 7 grupu supervīziju tikšanās reizēm.
  3. Dalībniekiem tiks nodrošināts bezmaksas supervizora atbalsts (7 grupu un 2 individuālās tikšanās).
  4. Dalībniekiem pašiem jāsedz ceļa izdevumi.
  5. Lai supervīziju atbalsts dalībniekiem sniegtu labākos rezultātus, no dalībniekiem sagaidām spēju uzticēties, atvērtību un gatavību iesaistīties savu un grupas dalībnieku izaicinājumu risinājumu meklēšanā, jāievēro konfidencialitāte par supervīziju grupā runāto.

Pieteikšanās

Pieteikšanās iespējama līdz 2023. gada 8. maijam, aizpildot elektronisko pieteikuma anketu. Pieteikties aicināti darbā ar jaunatni iesaistītie no pašvaldībām un NVO.

Radās jautājumi?

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar JSPA Jaunatnes politikas atbalsta departamenta Nacionālās jaunatnes politikas atbalsta nodaļas projektu koordinatori Agnesi Kalniņu (67356253, agnese.kalnina@jaunatne.gov.lv).

Dalīties
Translate »