Noslēgusies pieteikumu iesniegšana divos Jaunatnes politikas valsts programmas projektu konkursos

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) informē, ka noslēgusies projektu pieteikumu iesniegšana divos Jaunatnes politikas valsts programmas 2024.-2026.gadam projektu konkursos “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” un “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā”. Abos konkursos šogad saņemts lielāks pieteikumu skaits kā 2023.gadā. Rezultāti būs zināmi aprīļa vidū un tiks publicēti tīmekļvietnes sadaļā “Projektu konkursu rezultāti”.

“Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”

Projektu konkursā “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” ir pieteikušās 33 pašvaldības ar iesniegto projektu kopējo pieprasīto finansējumu 260 367,10 eiro. Konkursā kopējais pieejamais finansējums – 102 000,00 eiro.

Konkursa mērķis ir atbalstīt jaunatnes politikas attīstību vietējā līmenī, veicinot kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba ar jaunatni sistēmas izveidi/pilnveidi pašvaldībās, tostarp  veicināt digitālā un mobilā darba ar jaunatni attīstību un jauniešu līdzdalības mehānismu stiprināšanu, izglītojamo pašpārvalžu attīstību savā pašvaldībā, jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu un sadarbību ar jaunatnes organizācijām.

“Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā”

Savukārt projektu konkursā “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā” ir pieteikušās 17 nevalstiskās organizācijas ar iesniegto projektu kopējo pieprasīto finansējumu 114 004,62 eiro. Konkursā kopējais pieejamais finansējums – 42 000,00 eiro.

Šī konkursa mērķis ir nodrošināt atbalstu jaunatnes organizāciju darbībai, kapacitātes stiprināšanai un aktivitāšu īstenošanai.

Abu projektu konkursu rezultāti provizoriski būs zināmi aprīļa vidū un tiks publicēti tīmekļvietnes sadaļā “Projektu konkursu rezultāti”.

Nenokavē!

Atgādinām, ka vēl līdz 2. aprīļa plkst. 23.59 biedrības un nodibinājumi var iesniegt pieteikumus projektu konkursā “Atbalsts iniciatīvām jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā”. Plašāka informācija par šo un citiem projektu konkursiem pieejama tīmekļvietnes sadaļā “Izsludinātie projektu konkursi”.

Dalīties
Translate »