Noslēdzies mācību kurss “Mācības jaunatnes darbinieku Izcilības programmā”

No 2023. gada septembra līdz 2024. gada janvārim 48 pašvaldību un nevalstisko organizāciju (NVO) darbinieki, kuri veic darbu ar jaunatni, piedalījās Jaunatnes politikas valsts programmas īstenotajā mācību kursā “Mācības jaunatnes darbinieku Izcilības programmā”. Kopumā tika aizvadīti četri mācību moduļi (kopā 15 dienas) un trīs dienu ārzemju mācību brauciens uz Igauniju, kuru laikā dalībniekiem bija iespēja gūt vērtīgas zināšanas un bagātinošu pieredzi.

Iegūtas jaunas zināšanas un prasmes

Mācību laikā dalībnieki padziļināja zināšanas un izpratni par darbu ar dažādām jauniešu grupām, mācoties no ārvalstu un vietējiem ekspertiem un bagātinoties no pieredzes stāstiem un kopīgām sarunām.

Pirmās grupas dalībnieki apguva nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai pilnvērtīgāk varētu strādātu ar jauniešiem ar psihoemocionālām veselības problēmām, kuri piedzīvo diskriminācijas vai vardarbības riskus, kā arī jauniešiem ar kultūras atšķirībām.

Savukārt otrās grupas dalībnieki, kuri jau iepriekš apguva Izcilības mācību programmu, papildināja savas zināšanas un prasmes, padziļināti uzzinot par psihoemocionālo veselību un labbūtību, jauniešiem, kuriem raksturīga anti-sociāla, un jauniešiem ar atkarības riskiem.

Papildus mācību moduļiem, dalībniekiem bija iespēja piedalīties ārzemju mācību braucienā uz Igauniju, kurā tika iepazīta jaunatnes darba sistēma Igaunijā, apmeklēti gan pašvaldības, gan NVO dibināti jauniešu centri un uzklausīta Igaunijas speciālistu pieredze darbā ar dažādām jauniešu grupām.

Noslēdzoties mācībām, dalībnieki uzsvēra, ka tās bijušas ne tikai iespēja iegūt jaunas zināšanas, bet arī veidot tuvas un ilglaicīgas profesionālās attiecības, sajust atbalstu. Ar atziņu, ka “kopā darām lielas lietas!”, vairāki no dalībniekiem plāno pēc mācībām sadarboties, lai kopīgi īstenotu iniciatīvas.

Plašāka informācija

Plašāk par mācībām jaunatnes darbinieku Izcilības programmā aicinām skatīt tīmekļvietnes sadaļā “Jaunatnes darbinieku Izcilības programma”.

Dalīties
Translate »