Noskaidroti Jaunatnes politikas valsts programmas pašvaldību un jaunatnes organizāciju 2024. gada projektu konkursu rezultāti

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) informē, ka zināmi Jaunatnes politikas valsts programmas 2024.-2026. gadam divu projektu konkursu rezultāti – “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” un “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā”. Tie publicēti tīmekļvietnes sadaļā “Projektu konkursu rezultāti”.

Projektu konkursā “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” no 33 pašvaldību iesniegtajiem projektu pieteikumiem apstiprināti 13 projekti 100 892,74 eiro apmērā. Savukārt projektu konkursā  “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā” no 17 projektu pieteikumiem apstiprināti seši projekti 38 670,42 eiro apmērā.

Dalīties
Translate »