Līdz 16. aprīlim aicina darbā ar jaunatni iesaistītos no pašvaldībām un NVO pieteikties supervīzijām

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) Jaunatnes politikas valsts programmas 2024.-2026. gadam ietvaros organizēs supervīzijas, lai nodrošinātu darbā ar jaunatni iesaistītajiem piekļuvi psihoemocionālā atbalsta saņemšanai. Supervīzijām, kuras notiks laika posmā no 2024. gada aprīļa līdz decembrim, līdz 16. aprīlim aicināti pieteikties darbā ar jaunatni iesaistītie no pašvaldībām un NVO.

Kas ir supervīzija?

Supervīzija ir praktiska atbalsta forma jautājumos, kas saistīti ar darbu un profesionālo darbību. Supervīzijas procesā tiek rasti konkrēti risinājumi dažādiem jautājumiem: profesionālo robežu apzināšanās, rīcības alternatīvu atrašana konkrētās darba situācijās, attiecību veidošana, sadarbība komandā, stresa faktoru un izdegšanas mazināšana un daudzi citi jautājumi, kas aktualizējas ikdienas darbā.

Supervīziju norise

Tiks komplektētas 4 grupas, katrai grupai paredzētas septiņas grupu (līdz 12 cilvēkiem) sesijas vienu reizi mēnesī. Supervīzijas norisināsies gan klātienē, gan attālināti, kā arī klātienes norises vietas grupām būs atšķirīgas. Aicinām iepazīsties ar katras grupas plānotajiem datumiem, norises veidu, vietu un izvēlēties atbilstošāko.

1. grupa

Supervīzijas norisināsies tiešsaistē. Plānotie norises datumi: 02.05.; 16.05.; 13.06.; 15.08.; 19.09.; 17.10.; 14.11. Norises laiks no plkst. 14.00 līdz 17.00.

2. grupa

Supervīzijas norisināsies klātienē Rīgā. Plānotie norises datumi: 23.04.; 28.05.; 11.06.; 13.08.; 17.09.; 15.10.; 12.11. Norises laiks no plkst. 13.00 līdz 16.00.

3. grupa

Supervīzijas norisināsies klātienē Līvānos. Plānotie norises datumi: 30.04.; 27.05.; 18.06.;  20.08.; 22.10.; 19.11.; 03.12. Norises laiks no plkst. 10.00 līdz 13.00.

4. grupa

Supervīzijas norisināsies klātienē Talsos. Plānotie norises datumi: 17.05.; 12.06.; 14.08.; 04.09.; 25.09.; 23.10.; 20.11. Norises laiks no plkst. 11.00 līdz 14.00.

1., 2., un 3. grupai supervīzijas vadīs sertificēta supervizore Uva Segliņa. Uva sevi raksturo, kā empātisku un atbalstošu, ar spēju iedvesmot cilvēkus rīkoties! Supervizore var palīdzēt klientiem labāk izprast sevi un saprast, kā pieredzi pārvērst par resursu.

Savukārt 4. grupai supervīzijas vadīs sertificēta supervizore Andra Grasmane. Andra supervīziju salīdzina ar ceļu no virspusējām runām līdz dziļākām problēmām, palīdzot klientam apzināt grūtību iespējamos motīvus, cēloņus un rast labākos risinājumus.

Svarīgi zināt, ka:

  • piesakoties supervīzijām, jāieplāno ierasties uz visām 7 grupu supervīziju tikšanās reizēm;
  • dalībniekiem tiks nodrošinātas 7 bezmaksas grupas supervīzijas;
  • dalībniekiem pašiem jāsedz ceļa izdevumi;
  • lai supervīziju atbalsts dalībniekiem sniegtu labākos rezultātus, no dalībniekiem sagaidām spēju uzticēties, atvērtību un gatavību iesaistīties savu un grupas dalībnieku izaicinājumu risinājumu meklēšanā, jāievēro konfidencialitāte par supervīziju grupā runāto.

Pieteikšanās

Pieteikšanās iespējama līdz 2024. gada 16. aprīlim, aizpildot elektronisko pieteikuma anketu. Pieteikties aicināti darbā ar jaunatni iesaistītie no pašvaldībām un NVO.

Radās jautājumi?

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar JSPA Jaunatnes politikas atbalsta departamenta Nacionālās jaunatnes politikas atbalsta nodaļas projektu koordinatori Agnesi Kalniņu (67356253, agnese.kalnina@jaunatne.gov.lv).

Dalīties
Translate »