Jaunatnes projektā “KOPĀ.LABĀK.” īstenos pirmās aktivitātes

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas izsludinātajā projektu konkursā “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” tiks uzsāktas pirmās sadarbības projekta “KOPĀ.LABĀK.” aktivitātes, kuras īstenos Ogres, Lielvārdes, Ķeguma un Ikšķiles novada pašvaldības. Projekta tiešā mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

Šobrīd ir uzsākts darbs pie pirmās aktivitātes, iesaistot 30 aktīvos jauniešus ar spēcīgām personībām un vēlmi līdzdarboties un strādāt pie apvienotās jauniešu domes izveides, kā arī vēlmi būt iesaistītiem brīvprātīgajā darbā. Aktivitātes ietvaros ir plānotas divas neformālas tiešsaistes tikšanās 2021. gada 17. un 24. martā.

17. martā Zoom tikšanās reizē jauniešiem tiks dota iespēja radoši līdzdarboties projektā, iesaistoties diskusijās par to, kas ir jauniešu dome, kādi ir jauniešu domes mērķi, kāpēc ir vērts piedalīties un izteikt viedokli, kas iedvesmo vai ko vēlas uzlabot savā pašvaldībā, ko dos iespēja darboties kā brīvprātīgajam.

24. martā Zoom tikšanās reize tiks veltīta pašvaldību pārstāvjiem un organizācijām, kas nodarbojas ar jauniešu nodarbināšanu, ir aktīvi iesaistīti jaunatnes lietu jautājumu un problēmu risināšanā, izzināšanā. Šajā pasākumā tiks apspriesta otra projekta prioritāte – kā veicināt un izveidot jauniešiem kvalitatīvu un ilgtspējīgu, uz pieredzēm balstītu brīvprātīgā darba sistēmu. Tikšanās laikā tiks uzklausīti pieredzes stāsti par brīvprātīgo darbu, ar kuriem dalīsies Ikšķiles novada pašvaldības pārstāvis.

Pasākumus vadīs neformālās izglītības speciāliste Sintija Lase, kas veicinās jauniešos ieinteresētību līdzdarboties, palīdzot viņiem un pašvaldību speciālistiem izveidot nākotnes apvienoto novadu vīziju un ievirzesjauniešu domes izveidē, kā arī radīs priekšstatu un izpratni par to, kas ir brīvprātīgais darbs, izveidojot kvalitatīvu vienotu brīvprātīgā darba sistēmu.

Kopumā šajā projektā paredzētas arī vēl citas jauniešiem saistošas aktivitātes – pieredzes apmaiņas brauciens uz kādu Latvijā zināmu Jauniešu domi (ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos drošības pasākumus), saliedēšanās pasākums, piedalīšanās simulācijas spēlē “Jauniešu domes vēlēšanas”, tikšanās ar potenciālajiem darba devējiem. Noslēgumā jaunieši un brīvprātīgā darba devēji iegūtās zināšanas un pieredzi varēs izmantot nākotnes kopējā četru novadu sadarbības plāna iezīmēšanā.

Pielikumā 17. marta un 24. marta pasākumu programma.
Jauniešiem pieteikšanās dalībai projektā līdz 2021. gada 11. martam.
Jauniešiem pieteikuma anketa: ej.uz/brancs_jauniesiem


Brančs jauniešiem

KOPĀ LABĀKAI IZAUGSMEI
2021. gada 17. martā, plkst. 13.00-17.00 tiešsaistes platformā Zoom.
Mērķa grupa: jaunieši (13-25 g.) no Ogres, Lielvārdes, Ķeguma un Ikšķiles novadiem
Mērķis: apzināt Ogres, Lielvārdes, Ķeguma un Ikšķiles jauniešu vēlmes un vajadzības un likt pamatus jaunapvienotā novada Jauniešu domes izveidei.


Programma

Laiks Tēma Aktivitāte
13.00 – 14.00 Iepazīšanās

Mana pašvaldība šodien un rīt
Ceļojums pa novadu foto galerijā:

Ar ko lepojamies? Ko gribētu mainīt?

Foto galerija (mājas uzdevums!):

Nofotografē vai uzzīmē 2 attēlus no sava novada:

1) vieta, kas Tevi īpaši iedvesmo / patīk uzturēties,

2) vieta, kas ļoti nepatīk – būtu steidzami jāuzlabo!

14.00 – 14.40 Jauniešu dome – ko tas nozīmē un kā tas ietekmēt manu dzīvi? Kas ir jauniešu dome? Kā es varu iesaistīties?
Jauniešu līdzdalības nozīme. Kā attīstīt idejas?
14.40 – 15.00 Pauze
15.00 – 16.00 Jaunatnes mērķi manā pašvaldībā.

Kādu gribam jauniešu dzīvi apvienotajā novadā?

Eiropas jaunatnes mērķi – kas tie ir un kādēļ svarīgi?
Domu karte un diskusija – kādi attīstības mērķi ir aktuāli mūsu novadu jauniešiem?
16.00 – 16.45 Brīvprātīgā darba iespējas un ieguvumi Kādas ir iespējas un ieguvumi, veicot brīvprātīgā darbu? Izveidosim savas brīvprātīgo vizītkartes.
16.45 – 17.00 Dienas izvērtēšana un noslēgums

 

KOPĀ LABĀKAI SADARBĪBAI
2021.gada 24.martā,plkst.16.00-19.00 tiešsaistes platformā Zoom.
Mērķa grupa: uzņēmēji un pašvaldības iestāžu pārstāvji no Ogres, Lielvārdes, Ķeguma un Ikšķiles novadiem
Mērķis: apzināt un attīstīt iespējas jauniešu iesaistei brīvprātīgajā darbā.


Programma

Laiks Tēma Aktivitāte
16.00 – 16.30 Iepazīšanās – vizītkartes Iepazīšanās ar kolēģiem un viņu darbu ar jauniešiem
16.30 – 17.00 Jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā. Iespējas un ieguvumi organizācijai Informācija par brīvprātīgā darba iespējām un ieguvumiem organizācijai
17.00 – 17.30 Jauniešu iesaiste nodarbinātībā. Iespējas un ieguvumi organizācijai Ikšķiles novada pieredze jauniešu nodarbinātībā un sadarbībā ar uzņēmējiem
17.30 – 18.00 Brīvprātīgā darba sistēmas organizācija. Sadarbības modeļi. Soli pa solim iziesim kvalitatīvam brīvprātīgā darba organizēšanas procesam
18.00 – 18.45 Piedāvājums jauniešiem Darbs pie iespēju radīšanas jauniešiem
18.45 – 19.00 Tikšanās izvērtēšana un noslēgums

 

Projekts “KOPĀ. LABĀK.” tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”.

Dalīties
Translate »