Jaunatnes darbinieku izcilības programmā īstenotais

2022. gadā Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra īstenoja jaunu papildu iespēju jaunatnes neformālās izglītības jomas pārstāvjiem. Darba ar jaunatni veicēju profesionālās kompetences celšanai, tika īstenota Jaunatnes darbinieku izcilības programma.

Programmas mēķis bija jomas pārstāvjiem, kuri veic darbu ar jaunatni, dot iespēju papildināt nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai tie ikdienā spētu sniegt atbalstu un zinātu, kā strādāt ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām. Nodrošināt zināšanas un iedvesmu, lai jomas pārstāvjiem būtu iespējams uzlabot darba ar jaunatni kvalitāti vietējā līmenī, sniedzot regulāru un ilgtermiņa atbalstu pozitīvu pārmaiņu veicināšanai, kā arī veicināt sistemātiska darba ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām attīstību pašvaldībās un nevalstiskajās organizācijās. Šī gada mācību saturā tika izcelti trīs virzieni darbam ar ierobežoto iespēju grupām – jaunieši ar psihoemocionālām veselības problēmām, jaunieši, kuri tiek pakļauti diskriminācijas vai vardarbības riskiem, jaunieši ar kultūras atšķirībām (etniskās minoritātes).

Jaunatnes darbinieku izcilības programmas mācību darbs, pateicoties saudzīgajiem epiedemioloģiskajiem apstākļiem, notika klātienē. Katru mācību moduli vadīja jomās profesionāli mācību vadītāji, kā arī katra mācību moduļa ietvaros bija piesaistīti eksperti (nacionālie un starptautiskie). Dalībnieki veica mājas darbus un šobrīd jau sākuši izstrādāt uz gūtajām zināšanām balstītas iniciatīvas, lai veicinātu sistemātisku attīstību darbā ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām vietējās kopienās.

Lai iepazītos ar labās prakses piemēriem darbā ar jaunatni, programmas dalībniekiem tika piedāvāta iespēja doties ārvalstu pieredzes apmaiņas vizītē uz Somiju. Mācību laikā dalībnieki iepazina Somijas jaunatnes darba atbalsta sistēmu, kas ir ļoti sakārtota, iesdvesmojot aizņemties idejas nākotnei jaunatnes darbam Latvijā. Galvenās atziņas ir par iekļaujošas, atvērtas vides veidošanu un jaunatnes darba balstīšanu jauniešu vajadzībās, kas arī ir Somijas darba ar jaunatni pamatprincipi.

Jaunatnes darbinieku izcilības mācību programmas ietvaros šobrīd jau ir izveidojusies neformāla jaunatnes jomas pārstāvju sadarbības kopa- profesionāļi no dažādiem Latvijas reģioniem, kuri veic savus pienākumus ar aizrautību un prieku un ir gatavi sadarboties, lai veicinātu un attīstītu darbu ar jaunatni Latvijā.

 

Civlēki prezentē plakātu ar uzrakstiemCilveki pozē kamerai ar Ukrainas karoguCilvēki uzklausa sievietes stāstījumuCilvēki uz dīvāniem sēž u klausās

 

Dalīties
Translate »