Izsludināts projektu konkurss “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” 2024

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) Jaunatnes politikas valsts programmas 2024.-2026. gadam ietvaros izsludina atklāto projektu konkursu “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”. Projekta iesniegumu konkursam var iesniegt Latvijas novada vai pilsētas pašvaldība vai tās iestāde līdz 2024. gada 4. marta plkst. 23.59. Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums ir 8500,00 eiro.

Izsludinātā konkursa mērķis ir atbalstīt jaunatnes politikas attīstību vietējā līmenī, veicinot kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba ar jaunatni sistēmas izveidi/pilnveidi pašvaldībās, tostarp veicināt:

  • digitālā un mobilā darba ar jaunatni attīstību un jauniešu līdzdalības mehānismu stiprināšanu;
  • izglītojamo pašpārvalžu attīstību savā pašvaldībā;
  • jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu un sadarbību ar jaunatnes organizācijām.

Projekta tiešā mērķa grupa ir:

  • jaunieši, jo īpaši jaunieši ar ierobežotām iespējām, vecumā no 13 līdz 25 gadiem;
  • darba ar jaunatni veicēji.

Projektu konkursā pieejamais finansējums

Projektu finansē no valsts budžeta līdzekļiem. Konkursā pieejamais finansējuma apmērs no valsts budžeta līdzekļiem ir 102000,00 eiro. Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums ir 8500,00 eiro.

Iesniegšanas un īstenošanas termiņi

Projekta iesniegumu konkursam var iesniegt ir Latvijas novada vai pilsētas pašvaldība vai tās iestāde, ja ir atbilstošs pašvaldības domes pilnvarojums.

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš ir līdz 2024. gada 4. marta plkst. 23:59. Aktivitāšu un attiecināmo izmaksu periods konkursa mērķa īstenošanai: 2024. gada 22. aprīlis līdz 2024. gada 31. oktobris.

Projekta iesnieguma dokumentus var iesniegt tikai elektroniska dokumenta veidā, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu. Projekta iesnieguma dokumentus noteiktajā termiņā ir jānosūta uz JSPA oficiālo elektronisko adresi 90001825883. Lūdzam neatlikt dokumentu sūtīšanu uz pēdējo brīdi!

Plašāka informācija

Atklātā projektu konkursa “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” nolikums un citi aktuāli dokumenti ir pieejami JSPA tīmekļvietnē.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar JSPA Nacionālās jaunatnes politikas atbalsta nodaļas vecāko eksperti Elvīru Fiļu (tālr.: 67356282, e-pasts: elvira.fila@jaunatne.gov.lv).

Dalīties
Translate »