Izsludināta pieteikšanās jaunatnes lietu speciālistu mācībām

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) aicina pašvaldību jaunatnes lietu speciālistus vai citā pašvaldības amatā darbā ar jaunatni iesaistītās personas, kuru pienākumos ietilpst darba ar jaunatni plānošana un koordinēšana, pieteikties dalībai jaunatnes lietu speciālistu mācību programmā, kas norisināsies no 2023.gada 27.septembra līdz 2024.gada 27.martam.

Pieteikties mācībām var pretendenti, kuri līdz šim nav apguvuši šo mācību programmu un kuriem ir nodibinātas darba tiesiskās attiecības ar noteikto pašvaldību augstāk norādītājā amatā, vai arī tās tiks nodibinātas ne vēlāk kā līdz 2023. gada 27. septembrim.

Par mācību programmu

Programma tiek īstenota saskaņā ar Ministru Kabineta 2008. gada 16. decembrī pieņemtajiem noteikumiem Nr. 1047 par Jaunatnes lietu speciālistu apmācības kārtību. Noteikumi paredz, ka ikvienam jaunatnes lietu speciālistam šī programma ir jāapgūst divu gadu laikā no dienas, kad viņš/a ir stājies/usies amatā vai pieņemts/a darbā.

Mācību programma 80(+8) akadēmisko stundu apmērā tiks organizēta 10(+1) nodarbībās, no kurām piecas notiks klātienē Rīgā, un piecas – attālināti. Mācību laikā dalībnieki apgūs zināšanas un prasmes par jaunatnes politiku un tiesību pamatiem, jauniešu neformālo izglītību un komercdarbību, projektu vadību, pedagoģiju, psiholoģiju, jauniešu veselības un vides jautājumiem, kā arī par citām ar darba ar jaunatni saistītām aktuālām tēmām. Mācību programmas dalībniekiem tiks nodrošināts individuāls mentorings.

Mācību programmas nodarbību tēmas un datumi

 • 27.09.2023. Mentoringa programma (4*)
 • 28.09.2023. Kvalitatīvs darbs ar jaunatni un darba ar jaunatni veidi (4*)
 • 07.11.2023. Jaunatnes politikas pamati – 1.daļa (6*). Projektu vadība – 1.daļa (2*)
 • 07.12.2023. Tiesību pamati (8*)
 • 09.01.2024. Pedagoģija (6*). Jauniešu neformālā izglītība – 1.daļa (2*)
 • 18.01.2024. Psiholoģija (8*)
 • 19.01.2024. Jauniešu neformālā izglītība – 2.daļa (4*). Projektu vadība – 2.daļa (4*)
 • 07.02.2024. Jauniešu veselības jautājumi (6*). Jauniešu neformālā izglītība – 3.daļa (2*)
 • 27.02.2024. Projektu vadība – 3.daļa (2*). Vides zinību pamati (4*). Jauniešu neformālā izglītība āra dzīves formātā – 4.daļa (2*)
 • 07.03.2024. Komercdarbības pamati (6*). Projektu vadība – 4.daļa (2*)
 • 27.03.2024. Komunikācijas pamati (6*). Jaunatnes politikas pamati – 2.daļa (2*). Kursa noslēgums IZM.
  ______________________________________________________________________________
  Skaidrojumi: (4*) = akadēmisko stundu skaits tēmai; nodarbība klātienē, nodarbība attālināti)

Jaunatnes lietu speciālistu pamatkompetenču attīstības mācību programmu 2023./2024. gadā nodrošina SIA R.EDucation (licences Nr. DIKS-22-491-ail) sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru (JSPA) un Izglītības un zinātnes ministriju Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.–2025. gadam ietvaros.

Klātienes nodarbību laikā uzturēšanās (ēdināšana un nakšņošana) mācību programmas dalībniekiem tiek nodrošināta no IZM un JSPA līdzekļiem. Ceļa izdevumi uz/no mācību norises vietu dalībniekiem jāsedz pašiem vai jālūdz pašvaldības atbalsts.

Pieteikšanās

Pieteikšanās ir atvērta līdz 2023.gada 7.septembrim. Vietu skaits ir ierobežots!

Pieteikšanās anketa: https://forms.gle/Zfr5Bd6aNokhEtJY9 .

Dalīties
Translate »