Izglītības iestāžu pašpārvaldes kopīgi atskatās uz paveikto iniciatīvā “Kontakts” 2022

27. janvārī ar tiešsaistes pasākumu noslēdzās iniciatīvas izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” 2022. gada aktivitātes. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) uz pasākumu aicināja pašpārvalžu komandas no 127 izglītības iestādēm, lai jauniešiem būtu iespēja dalīties ar paveikto, izteikt atziņas un iedvesmoties jauniem projektiem.

JSPA sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) jau otro gadu organizēja iniciatīvu “Kontakts”, kuras mērķis 2022. gadā bija, īstenojot izglītojamo iniciatīvu projektus, stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību, sekmēt izglītojamo aktīvu pilsonisko līdzdalību un vairot visu izglītojamo labbūtību, tajā skaitā, sniedzot atbalstu jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai.

Īpašs paldies 12 izglītības iestādēm, kuras pasākumā dalījās ar saviem pieredzes stāstiem: V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolai, Mālpils vidusskolai, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijai, Valmieras tehnikumam, Aizkraukles novada vidusskolai,  Rīgas Hanzas vidusskolai, Olaines 1. vidusskolai, Rēzeknes tehnikumam, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijai, Ziemeļvalstu ģimnāzijai, Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošajai pamatskolai un Zantes pamatskolai.

Projektu dalībnieki iniciatīvas ietvaros kopumā īstenoja daudzveidīgas aktivitātes, piemēram:

  • pašu spēkiem iekārtoja skolas vidi;
  • organizēja dažādu formu tikšanās ar pedagogiem;
  • rīkoja pārgājienus, saliedēšanas pasākumus un mācības, piesaistot mācību vadītājus, mentorus un dažādu jomu ekspertus.

Atskatoties uz paveikto, jaunieši atzina: “Projekta realizēšana sniedz fantastisku pieredzi! Noteikti jāizmanto iespēju piedalīties šajā un citos projektos.”

“Kontakts” 2023

Arī šogad JSPA sadarbībā ar IZM aicina Latvijas skolu pašpārvaldes līdz 2023. gada 5. februārim pieteikties iniciatīvai “Kontakts”. Iniciatīvas ietvaros tiks stiprināts pašpārvalžu tīkls Latvijas izglītības iestādēs, sekmējot jauniešu aktīvu pilsonisko līdzdalību un veicinot izpratni par dažādu jauniešu ar ierobežotām iespējām grupām.

2023. gadā iniciatīva “Kontakts” plānota vairākos posmos:

  1. Pieteikšanās pašpārvalžu komandu mācībām norisinās no 17. janvāra līdz 5. februārim, aizpildot anketu.
  2. No februāra līdz aprīlim komandām būs iespēja apmeklēt trīs dienu mācības, lai padziļināti apgūtu izvēlēto tēmu un piedalītos nodarbībās ar ekspertiem, novērtētu situāciju savā izglītības iestādē, kā arī apmainītos ar idejām un izstrādātu projekta pieteikumu.
  3. Projekta pieteikumu iesniegšana notiks līdz 15. maijam, savukārt, projektu īstenošanu izglītības iestādes varēs uzsākt augustā.

Iniciatīva “Kontakts” tiek īstenota Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros ar mērķi stiprināt izglītības iestāžu (vispārizglītojošo skolu un profesionālās izglītības iestāžu) pašpārvalžu attīstību. Jauniešu ideju projektu konkursa īstenošanai 2023.gadā kopējais pieejamais finansējums ir 120 000 eiro. Detalizētāka informācija par programmu ir pieejama tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv sadaļā “Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts”” (pieejams: https://ej.uz/Kontakts2023).

Dalīties
Translate »