Iniciatīvai “Kontakts” saņemti 258 skolu pašpārvalžu komandu pieteikumi

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) informē, ka iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts”  ir raisījusi plašu interesi Latvijas skolu pašpārvalžu vidū, JSPA kopā saņemot 258 komandu pieteikumus.

Kontakts-pieteikumi

Visvairāk – 62 komandu pieteikumu – saņemts no Vidzemes izglītības iestāžu pašpārvaldēm, kam sekojusi Kurzeme ar 59 pieteikumiem, Rīga (55 pieteikumi), Latgale (43 pieteikumi) un Zemgale (39 pieteikumi).

Iniciatīva “Kontakts” tiek īstenota Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros ar mērķi stiprināt izglītības iestāžu (vispārizglītījošo skolu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu) pašpārvalžu attīstību. Iniciatīvas ietvaros izglītības iestāžu pašpārvalžu komandām ar jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem kopā ar atbalsta personu būs iespējams:

  • piedalīties mācībās un tiešsaistes semināros,
  • piedalīties ideju projektu konkursā un saņemt līdz 1000 eiro finansējumu projektu īstenošanai.

Iniciatīvas “Kontakts” ietvaros tiks sekmēta skolēnu aktīva pilsoniskā līdzdalība, veicināta jauniešu labbūtība un sniegts atbalsts Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai. Tajā plānots iesaistīt līdz 150 izglītības iestāžu pašpārvalžu komandas no dažādiem Latvijas novadiem un valstspilsētām, kā arī sniegt atbalstu 135 ideju projektu īstenošanai.

  • No marta līdz maijam komandām būs iespēja apmeklēt trīs dienu mācības, lai padziļināti apgūtu izvēlēto tēmu un piedalītos nodarbībās ar ekspertiem, novērtētu situāciju savā izglītības iestādē, kā arī apmainītos ar idejām un izstrādātu projekta pieteikumu.
  • Projekta pieteikumu iesniegšana notiks maijā, savukārt projektu īstenošanu izglītības iestādes varēs uzsākt augustā, kad paralēli notiks arī tiešsaistes mācības par turpmākajiem projekta īstenošanas soļiem (konkrēts laiks norises posmiem tiks precizēts).
Dalīties
Translate »