Iniciatīva “Kontakts” un mācības Aizputē | Izglītības iestāžu pašpārvalžu pieredzes stāsts

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) jau trešo gadu organizē iniciatīvu izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” ar mērķi stiprināt un attīstīt izglītības iestāžu pašpārvaldes, sekmējot jauniešu līdzdalību.

Šogad no 240 komandu pieteikumiem tika apstiprināta 119 komandu dalība iniciatīvā. Sākotnēji šīm komandām tika dota iespēja piedalīties trīs dienu mācībās, kas norisinājās laika posmā no februāra līdz aprīlim. Mācībās skolēni kopā ar atbalsta personām padziļināti apguva līdzdalības tēmu un piedalījās Pusaudžu resursu centra ekspertu rīkotā nodarbībā par jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu. Tāpat dalībnieki novērtēja situāciju savā izglītības iestādē, kā arī apmainījās ar idejām un izstrādāja projekta pieteikumu.

Vienās no mācībām, kas notika Aizputē, paviesojās arī JSPA, lai uzzinātu dalībnieku līdzšinējo pieredzi un idejas, ko viņi plāno iesniegt iniciatīvu projektu konkursā. Mācībās piedalījās komandas no tādām skolām kā V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskola, Pūņu pamatskola, Brocēnu vidusskola, Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskola, Saldus vidusskola, Ventspils Tehnikums un Rojas vidusskola.

Dalībnieku atziņas

Brocēnu vidusskola iniciatīvā “Kontakts” iesaistās jau trešo gadu. Skolas direktora vietniece Dita stāsta: “Esam sapratuši, ka mums ir ‘āķis lūpā’. Skolēniem ļoti patīk dalība šajā iniciatīvā, jo viņi, pirmkārt, iemācās komunicēt un saprast, kas ir projekts, kā to rakstīt un īstenot”. Dita papildina, ka šīs mācības ir vērtīgas ne tikai jauniešiem, bet arī skolotājiem: “Šajās trīs dienu mācībās mēs saprotam jaunieti kā tādu. Saprotam, kāds ir viņa redzējums un viedoklis, kā viņš izstāsta to savu ideju, un savstarpēji mēģinām ieklausīties viens otrā. Šīs mācības ir ļoti, ļoti vērtīgas. Man arī kā mentoram tā ir tāda ‘lāpiņa’, kur tu vari doties tālāk, saprotot, ka te – kopā ar jauniešiem – ir tā pareizā vieta. Tā piederība skolai veidosies tikai tad, ja mēs vairāk iesaistīsimies.

Iesaistīt jauniešus, lai uzlabotu skolas vidi un labbūtību skolā

“Mēs esam novērojuši, ka mūsu vienaudži, īpaši pēc Covid-19 pandēmijas, ir nedaudz gausāki komunikācijā un nevēlas iesaistīties ikdienas aktivitātēs. Vēlamies šos jauniešus iesaistīt un ieinteresēt, lai uzlabotu mūsu skolas vidi un labbūtību mūsu skolā,” par līdzšinējo situāciju Brocēnu vidusskolā stāsta 11. klases skolēns, pašpārvaldes prezidents Kristiāns. Viņš arī atklāj, ka iniciatīvā vēlas izveidot divu dienu aktivitātes, kurās jaunieši varēs sadraudzēties savā starpā – starp klasēm:“Mūsu līdzšinējā ideja ir iesaistīt arī dažādus mentorus, lai viņi varētu šiem jauniešiem pastāstīt par to, kādēļ ir nepieciešams jau skolā iesaistīties dažādās aktivitātēs. Tādējādi mēs ceram, ka jaunieši sapratīs, cik tas ir forši, ka mums ir tāda iespēja skolā darboties.

Līdzdalība ir būtiska ne tikai skolēnu, bet plašākā sabiedrības lokā

Dana no Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas atklāja, ka iniciatīvā piedalījās arī iepriekšējā gadā, turklāt viņu apstiprinātais projekts izdevās ļoti veiksmīgi: “Tajā bija liela atsaucība, tāpēc mēs esam nolēmuši arī šogad turpināt mēģināt realizēt savu projektu. Mēs to rakstām ar domu, ka mūs apstiprinās un varēsim atkārtoti realizēt, pierādīt savas spējas un to, ka mēs tiešām varam uzlabot vidi mūsu skolā. Tas galvenais mērķis ir līdzdalība plašākā sabiedrības lokā, nevis tikai skolēniem.

Izglītības iestāžu pašpārvaldes – lieliska iespēja skolēniem

Atbildot uz jautājumu par to, kāpēc skolēniem būtu vērtīgi iesaistīties skolēnu pašpārvaldēs, Elīza no Brocēnu vidusskolas 10. klases uzsver: “Es uzskatu, ka pašpārvalde ir lieliska iespēja īstenot savas idejas, būt uzklausītam, atrast jaunus draugus un pilnveidot tās prasmes, kas ir nepieciešamas nākotnei. Uzskatu, ka pašpārvaldes būtu vairāk jāpopularizē, jāstāsta par to, kā notiek pasākumu plānošana un organizēšana, un kādi ir ieguvumi. Varbūt cilvēki sākumā neizprot to, bet, kad viņi paši ir redzējuši pašpārvaldes darbu no iekšienes, tās darbību un aizkulies, tas viņus motivē un pamudina darboties tajās.

Ir svarīgi, lai skolēni mācētu paust savu viedokli

Keita no Pūņu pamatskolas 9. klases, kas iniciatīvā piedalās pirmo reizi  uzsver: “Mēs skolā vēlamies, lai visi mācētu un spētu paust savu viedokli, jo citādi, ja kāds būs tas klusais ūdens un neko neteiks, mēs nezināsim, ko jaunieši grib, un tad mums arī nebūs nekādas iespējas izdarīt kaut ko tādu, kas uzlabotu situāciju.

Par iniciatīvu “Kontakts”

Kopumā izglītības iestāžu pašpārvaldes ir būtiska daļa no jaunatnes jomas. Mēs redzam, ka šī iniciatīva var būt kā pirmais pakāpiens ceļā uz līdzdalību. Mēs jau iepriekšējos gados arī esam pieredzējuši, ka jaunieši savas iniciatīvas īsteno dzīvē, ka viņi līdzdarbojas un ietekmē to, kas notiek izglītības iestādē,” pauž JSPA Nacionālās jaunatnes politikas atbalsta nodaļas projektu koordinatore Agnese Kalniņa.

Iniciatīvas noslēdzošajā posmā mācību dalībniekiem līdz 15. maijam bija jāiesniedz savs projekta pieteikums. Katra skolas pašpārvaldes projektu ideja, kas uzvarēs konkursā, saņems līdz 1200 eiro finansējumu tās īstenošanai. Kopumā plānots sniegt atbalstu 100 skolu iniciatīvu īstenošanai.

Iniciatīva “Kontakts” tiek īstenota Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam ietvaros. Plašāk iespējams uzzināt tīmekļvietnes sadaļā “Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts”.

Pieredze video formātā

Dalīties
Translate »