Darba ar jaunatni veicējiem iespēja pieteikties jaunatnes darbinieku Izcilības programmai

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina pašvaldību un nevalstisko organizāciju (NVO) darbiniekus, kuri veic darbu ar jaunatni, līdz 2024. gada 19. jūlijam pieteikties dalībai mācību kursam “Mācības jaunatnes darbinieku Izcilības programmā” (Izcilības programma). Mācības notiks divās grupās no 2024. gada 4. septembra līdz 2025. gada 10. janvārim.

Izcilības programmas mērķis ir veicināt sistemātiska darba ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām attīstību pašvaldībā un nevalstiskajās organizācijās. Programmas 1. grupa paredzēta darba ar jaunatni veicējiem pašvaldībās vai NVO, savukārt 2. grupa – darba ar jaunatni veicējiem pašvaldībā vai NVO, kuri 2023. gadā apguva Izcilības mācību 1. grupas programmu vai 2022. gada programmas dalībniekiem, kuri pagājušajā gadā programmā nepiedalījās.

Tēmu sadalījums

1. grupas dalībniekiem būs iespēja apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai ikdienā spētu strādāt un sniegt atbalstu jauniešiem ar psihoemocionālām veselības problēmām, kultūras atšķirībām (etniskās minoritātes) un jauniešiem, kuri tiek pakļauti diskriminācijas vai vardarbības riskiem (t.sk. dzimuma vai seksuālās piederības dēļ). Tāpat dalībnieki izstrādās iniciatīvas sistemātiska darba ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām attīstībai vietējās kopienās.

Savukārt 2. grupai šogad būs iespēja padziļināt zināšanas un prasmes, lai ikdienā spētu strādāt profesionāli un sniegt atbalstu jauniešiem ar ierobežotām iespējām. Mācības ietvers tādas tēmas kā psihoemocionālā veselība un labbūtība, jaunieši, kuriem ir anti-sociāla vai riskanta uzvedība, konfliktu risināšana un jauniešu atkarības. Tāpat programmas dalībnieki izstrādās kopīgas iniciatīvas labās prakses piemēriem darbam ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām.

Mācību struktūra

Mācību programmā paredzēti četri moduļi, kas vērsti uz dalībnieku zināšanu un izpratnes par dažādām jauniešu ar ierobežotām iespējām grupām palielināšanu. Programmas dalībniekiem tiks piedāvāta iespēja doties ārvalstu pieredzes apmaiņā. Plānotie datumi (abām grupām vienlaicīgi):

  • 1. modulis – 04.09.-06.09.2024.;
  • 2. modulis – 02.10.-04.10.2024.;
  • ārvalstu mācību vizīte Lietuvā 1.grupai (pēc izvēles 2.grupai) – 12.11.-14.11.2024.;
  • 3. modulis – 27.11.-29.11.2024.;
  • 4. modulis – 08.01.-10.01.2025.

Mācības plānotas klātienē. Dalībniekiem mācību norises laikā tiks nodrošināti materiāli, uzturēšanās (nakšņošanas) un ēdināšanas izmaksas, kā arī tiks segti ceļa izdevumi ārvalstu mācību vizītei.

Pieteikšanās

Pieteikties mācībām aicināti darba ar jaunatni veicēji pašvaldībās un NVO, līdz 2024. gada 19. jūlijam, aizpildot anketu:

Radās jautājumi?

Plašāka informācija par pieteikšanās un vērtēšanas kritērijiem, sasniedzamajiem rezultātiem, mācību saturu un citiem nosacījumiem pieejama JSPA tīmekļvietnes sadaļā “Jaunatnes darbinieku izcilības programma”.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar JSPA Nacionālās jaunatnes politikas atbalsta nodaļas projektu koordinatori Agnesi Kalniņu (tālr. 67356253; e-pasts: agnese.kalnina@jaunatne.gov.lv).

Dalīties
Translate »