Ar kopīgu pasākumu noslēdzies iniciatīvas “Kontakts” 2023. gada cikls

2024. gada 19. janvārī ar tiešsaistes pasākumu noslēdzās iniciatīvas izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” 2023. gada aktivitātes. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicināja pašpārvalžu komandas no 93 izglītības iestādēm, lai jauniešiem un atbalsta personām būtu iespēja dalīties ar paveikto, izteikt atziņas un iedvesmoties jauniem projektiem.

JSPA sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) jau trešo gadu organizēja iniciatīvu “Kontakts”. 2023. gadā projektu konkursā tika apstiprināti 34 projekti (93 skolu iniciatīvas), sekmējot jauniešu pilsonisko līdzdalību, pašpārvaldes darbību un jauniešu ar ierobežotām iespējām iesaisti. Projektu dalībnieki īstenoja daudzveidīgas aktivitātes, piemēram, organizēja:

  • saliedēšanas pasākumus un/vai mācības, piesaistot mācību vadītājus, mentorus un dažādu jomu ekspertus;
  • pasākumus un labdarības akcijas gan skolā, gan ārpus;
  • aktivitātes, kuras veicināja komunikāciju starp skolēniem un pedagogiem.

Īpašs paldies 10 izglītības iestādēm, kuras pasākumā dalījās ar saviem pieredzes stāstiem: Rīgas Iļģuciema pamatskola, Aknīstes vidusskola, Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola, Liepājas Raiņa vidusskola, Alūksnes vidusskola, Krāslavas ģimnāzija, Rēzeknes 6.pamatskola, Ventspils Valsts 1.ģimnāzija, Straupes pamatskola un Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola.

Pie ieguvumiem, īstenojot iniciatīvas, tika minēts, ka tas deva iespēju jauniešiem iepazīties savstarpēji, iepazīt citu skolu pieredzes un iegūt jaunus draugus, kā arī kopumā izzināt iespējas jauniešiem. Iniciatīva “Kontakts” deva iespēju skolām īstenot līdz šim nebijušas aktivitātes, kas pamudinājis pašpārvaldē iesaistīties arvien jauniem dalībniekiem.

“Kontakts” 2024

Arī šogad JSPA sadarbībā ar IZM aicina izglītības iestāžu pašpārvaldes līdz 2023. gada 31. janvārim pieteikties iniciatīvai “Kontakts”. Iniciatīvas ietvaros tiks stiprināts pašpārvalžu tīkls Latvijas izglītības iestādēs, sekmējot jauniešu aktīvu pilsonisko līdzdalību un veicinot prasmes novērst mobingu un veidot skolas vidi atbalstošu un cieņpilnu.

2024. gadā iniciatīva “Kontakts” plānota vairākos posmos:

  1. Pieteikšanās pašpārvalžu komandu mācībām norisinās no 17. janvāra līdz 31. janvārim, aizpildot anketu.
  2. No februāra līdz aprīlim komandām būs iespēja apmeklēt trīs dienu mācības, lai padziļinātu savas zināšanas par līdzdalību, novērtētu situāciju savā izglītības iestādē, kā arī apmainītos ar idejām un izstrādātu projekta pieteikumu.
  3. Projekta pieteikumu iesniegšana notiks līdz 17.maijam, savukārt, projektu īstenošanu izglītības iestādes varēs uzsākt augustā.

Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” notiek Jaunatnes politikas valsts programmas 2024.-2026. gadam ietvaros. Detalizētāka informācija par programmu ir pieejama tīmekļvietnē www.jaunatne.gov.lv sadaļā Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts”.

Dalīties
Translate »