Apstiprināti grozījumi Jaunatnes politikas valsts programmas atklāto projektu konkursu administrēšanas kārtībā

Informējam, ka 2023. gada 10. oktobra Ministru kabineta sēdē apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumos Nr. 1243 “Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam”.

Tie paredz, ka Jaunatnes politikas valsts programmas atklāto projektu konkursos, kuros vienam projektam noteiktā maksimālā pieejamā summa nepārsniedz 10 000,00 eiro, 10 darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru (JSPA) tiks veikts maksājums 100% apmērā no projektam piešķirtā finansējuma.

Tādējādi projekta īstenotājam nebūs jāiegulda savs finansējums, lai nodrošinātu projektam piešķirto pilno finansējumu, un tiks veicināta organizāciju lielāka aktivitāte piedalīties valsts programmas projektu konkursos, kas sekmēs plašāku jauniešu iesaisti un līdzdalību projekta aktivitātēs.

Noteikumi stāsies spēkā ar 2024. gada 1. janvāri, jo programmas šī gada atklāto projektu īstenošana ir līdz 2023. gada 31. decembrim.

Esošā kārtība nosaka, ka JSPA 10 darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas ar projekta īstenotāju veic avansa maksājumu 90%, 80% vai 60% apmērā no projektam piešķirtā finansējuma, bet otrais avansa maksājums 20% vai 40% apmērā no projektam piešķirtā finansējuma tiek veikts pēc projekta starpposma pārskata apstiprināšanas. Pēc projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas aģentūra 30 darbdienu laikā veic noslēguma maksājumu vai izraksta rēķinu par neattiecināmo izmaksu vai neizlietotā finansējuma atmaksāšanu.

Dalīties
Translate »