Apstiprināta precizētā Jaunatnes politikas valsts programma 2023.-2025. gadam

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) informē, ka apstiprināta precizētā Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Jaunatnes politikas valsts programma 2023.‑2025. gadam, kas stājās spēkā no šī gada 1. janvāra. Kopējais programmas budžets 2023. gadā paredzēts 1 328 902 eiro.

Par Jaunatnes politikas valsts programmu 2023.-2025. gadam

Jaunatnes politikas valsts programma 2023.-2025. gadam ir izstrādāta, lai nodrošinātu efektīvu un koordinētu jaunatnes politikas īstenošanu Latvijā un nodrošinātu ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentos noteikto uzdevumu īstenošanu un rezultatīvo rādītāju sasniegšanu jaunatnes jomā. Programmā iekļautie pasākumi ir izvirzīti, ievērojot Eiropas Savienības un valsts līmeņa attīstības plānošanas dokumentus, kas nosaka jaunatnes politikas nozares prioritātes.

Programmas mērķis – ar informatīvu, metodisku un finansiālu valsts atbalstu nodrošināt darba ar jaunatni Latvijā koordināciju un attīstību, lai radītu labvēlīgu vidi jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai un palīdzētu katram jaunietim uzsākt patstāvīgu dzīvi kā atbildīgam sabiedrības loceklim.

Tāpat programmā ietvertie pasākumi ir pakārtoti Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnēs 2022.-2027. gadam definētajam mērķim, rīcības virzieniem un uzdevumiem, kā arī Jaunatnes politikas īstenošanas plānā 2022.-2024. gadam (izstrādes procesā) noteiktajam.

IZM Jaunatnes politikas valsts programma 2023.-2025. gadam pieejama JSPA tīmekļa vietnē.

2023. gadā plānotie projektu konkursi un aktivitātes

JSPA Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros 2023. gadā īstenos piecus projektu konkursus:

Paralēli atklātajiem projektu konkursiem JSPA valsts programmas ietvaros nodrošinās supervīzijas darbā ar jaunatni iesaistīto atbalstam, kā arī Jaunatnes darbinieku izcilības programmu pašvaldību un nevalstisko organizāciju darbiniekiem.

Aktuālajai informācijai par atbalsta aktivitātēm Jaunatnes politikas valsts programmas projektu iesniedzējiem, tai skaitā informatīviem vebināriem, kā arī supervīzijām, Jaunatnes darbinieku izcilības programmu un aktuālajiem projektu konkursiem aicinām sekot līdzi JSPA tīmekļa vietnē un sociālo tīklu kanālos.

Dalīties
Translate »