Aicinām ar JSPA sazināties, izmantojot e-adresi!

E- adrese – drošai saziņai!

Saudzē vidi un vairs nesaņem vēstules no iestādēm papīra formātā.

Aicinām sūtīt oficiālus ziņojumus jebkurā laikā un jebkurai iestādei no jebkuras atrašanās vietas! Arī sazinoties ar JSPA izmanto e-adresi.

Elektroniskā adrese jeb e-adrese  iedzīvotājiem un uzņēmējiem rada iespēju saziņu ar valsts un pašvaldību iestādēm turpmāk veikt elektroniski un vienuviet – savā e-adresē, kā arī vienota saziņas platforma visām valsts iestādēm.

E-adrese ir vienota saziņas platforma, kuru var pielīdzināt jau ierastajai internetbankai – slēgtā vidē, valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv ikvienam e-adreses lietotājam ir drošs konts, kas nodrošina oficiālo ziņojumu no valsts iestādēm saņemšanu un glabāšanu. Tāpat e‑adrese sniedz iespēju iedzīvotājam un uzņēmējam iespēju nosūtīt ziņu ikvienai valsts un pašvaldību iestādei, kuru skaits sasniedz gandrīz trīs tūkstošus.

E-adrese neaizstās e-pastu – uz savu norādīto e-pasta adresi varēs saņemt informāciju par ziņojuma ienākšanu e-adresē, bet ne pašu ziņojumu.

E-adrese risina būtiskus jautājumus, piemēram, cilvēkiem bieži atšķiras deklarētā un reālā dzīvesvieta, kā arī liels skaits Latvijas valsts piederīgo ilgstoši uzturas ārvalstīs. Ņemot vērā, ka ne visur ir nodrošināta vides pieejamība, arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, pateicoties e-adresei, saziņa ar valsti kļūst ērtāka.

Līdz ar e-adreses izveidošanu persona darīs valstij zināmu, ka turpmāk tā ar valsts pārvaldes iestādēm vēlas sazināties tikai elektroniski. Piemēram, ja iedzīvotājs līdz šim ziņojumus (uzaicinājums uz vēlēšanām) vai rēķinus (nekustamā īpašuma nodokļa aprēķins) no valsts saņēma uz deklarētās dzīvesvietas adresi, tad, izveidojot e-adresi, turpmāk informācija tiks sūtīta elektroniski tajā.

No 2023. gada 1. janvāra e-adreses lietošana juridiskām personām būs obligāta. VARAM aicina neatlikt tās izveidi uz pēdējo brīdi – izveidojiet un lietojiet e-adresi jau tagad! To var izdarīt valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv, savukārt uzņēmumiem ar lielu dokumentu apriti ērtāk e-adresei pieslēgt savu dokumentu vadības sistēmu – vairāk uzziniet VISS portālā.

Vairāk par e-adreses izveidošanu un lietošanu – mana.latvija.lv.

Skaidrojošs video par e-adresi: https://www.youtube.com/watch?v=XxVNYb-OD54&t=1s

Informācija par e-adresi JSPA  tīmekļa vietnē: https://jaunatne.gov.lv/kontakti/e-adrese-un-e-paraksts-ertakai-sazinai/

 

Dalīties
Translate »