43 Latvijas pašvaldības attīstīs starpnovadu sadarbību jaunatnes jomā

IZM Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam ietvaros organizētā projektu konkursā “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” ir apstiprināti 11 Latvijas pašvaldību iesniegtie projekti, kopumā veidojot sadarbību starp 43 pašvaldībām. Kopējais piešķirtais finansējums ir vairāk nekā 47 000 eiro. Šī gada ietvaros tiek plānots papildu projektu konkurss pašvaldībām, par ko informācija tiks publicēta sadaļā Valsts Programma > Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī.

IZM Jaunatnes politikas valsts programmas atklāts projektu konkurss “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” 2020. gadā tika īstenots, lai jaunatnes jomas ilgtermiņa attīstībā līdz šim ieguldītais darbs Latvijas pašvaldībās veiksmīgi turpinātos arī pēc administratīvo teritoriju reformas. Apstiprināto projektu ietvaros pašvaldību apvienības, sākot no šī gada augusta, uzsāks:

  • Jaunatnes politikas pasākumu plānošanu;
  • Mobila darba ar jaunatni izmantošanu, apgūstot līdzšinēju pašvaldību labo praksi;
  • Digitāla darba ar jaunatni izmantošanu;
  • Jaunatnes politikas attīstību jaunajās administratīvajās teritorijās.

Projekta īstenošanu plāno uzsākt arī Alojas novads. “Laikā, kad tiek plānota Administratīvi teritoriālā reforma, Alojas novada jaunatnes darba komanda nolēma organizēt starpnovadu sadarbību. Esam atraduši brīnišķīgus sadarbības partnerus Limbažu novada jauniešu centrā, ar kuriem izstrādāsim mobilā darba sistēmu. Ar tās palīdzību varēsim sasniegt jauniešus, kuri dzīvo attālākajās novada vietās. Tāpat plānojam organizēt forumu un ideju nakti Limbažu un Alojas novadu jauniešiem, kas palīdzēs jauniešiem sadraudzēties un līdzdarboties tajā, lai 2021. gadā varētu kopīgi doties  mobilā darba braucienos, kuriem saturu un programmu būs izdomājuši paši jaunieši,” projekta plānus un ieceres  raksturo Alojas novada jaunatnes lietu speciāliste Monta Meldere.

“Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina arī citas pašvaldības plānot vienotu darbu ar jaunatni jaunajos novados, īstenot starpinstitūciju sadarbību reformas neskartajās pašvaldībās un pieteikt projektus papildu konkursā, kas ir plānots vēl 2020. gada ietvaros. Informācija par projektu konkursa papildu kārtu pašvaldībām tiks publicēta JSPA tīmekļa vietnē,” norāda JSPA Projektu vadības un uzraudzības daļas vadītāja Maija Kolberga.

Vairāk par katrā projektā plānotajām aktivitātēm var uzzināt šeit.

Dalīties
Translate »