130 skolas vēlas īstenot idejas iniciatīvā “Kontakts” pašpārvalžu attīstībai un labbūtības stiprināšanai

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) izsludinātās iniciatīvas izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” ietvaros 130 Latvijas izglītības iestādes vēlas īstenot projektus, lai attīstītu skolu pašpārvaldes un veicinātu skolēnu labbūtību. Kopumā projektu konkursā iesniegti 55 projektu pieteikumi, pārstāvot 130 skolas. Katrai izglītības iestādes pašpārvaldes komandai iespējams saņemt līdz 1000 eiro finansējumu savas idejas īstenošanai. Iesniegto projektu kopējais plānotais finansējums ir 128 441 eiro.

Par iniciatīvas “Kontakts” projektu konkursā iesniegtajiem projektiem

Iniciatīvā “Kontakts” kopumā savas idejas iesniedza 33 pašvaldības; 4 pašvaldību iestādes; 13 biedrības; 2 nodibinājumi un 3 cita veida iesniedzēji (skola, pastarpinātās pārvaldes iestāde un atvasināta publiska persona). Projektu iesniedzēji pārstāv 130 izglītības iestādes – 126 skolas un 4 tehnikumus – no visiem Latvijas reģioniem. No tām 34 skolas ir no Rīgas plānošanas reģiona, 31 no Kurzemes, 28 – Vidzemes, 23 – Latgales un 14 no Zemgales reģiona.

Attēls ar iniciatīvas Kontakts izglītības iestāžu iesniegto projektu skaitu

Projektu iesniedzēju komandu, kuru sastāvos ir jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, iesniegtās iniciatīvas iespējams iedalīt divos tematiskos virzienos. Daļa projektu veidoti, lai attīstītu jauniešu pilsonisko līdzdalību, stiprinot skolu pašpārvaldes, taču daļa – ar mērķi turpināt 2021. gada projektu konkursā pieteiktā projekta labbūtības ceļa kartes izstrādi.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izvērtēs iesniegtos projektus. Pēc projektu kvalitatīvās izvērtēšanas, laika posmā no 15.augusta līdz 2023. gada 31. janvārim, apstiprinātie projektu pieteicēji varēs uzsākt projektu īstenošanu. Paralēli būs iespēja apmeklēt tiešsaistes mācības par turpmākajiem projektu īstenošanas soļiem.

Par iniciatīvu “Kontakts”

Iniciatīvu projektu konkurss “Kontakts” norisinās vairākos posmos. Līdz 28. februārim notika skolu pašpārvalžu pieteikšanās mācībām. Tām kopumā pieteicās vairāk nekā 260 komandas no visiem Latvijas reģioniem un apstiprinātas tika 150. Pēc tam pašpārvalžu komandas izvēlējās projekta tematisko virzienu, savukārt laika posmā no šī gada marta līdz maijam piedalījās trīs dienu garās klātienes mācībās. To laikā dalībnieki ieguva zināšanas par izvēlēto tematisko virzienu, piedalījās ekspertu vadītās nodarbībās, kurās guva vērtīgus padomus, vērtēja situāciju savā skolā, dalījās savstarpējā pieredzē un būtiskākais – izstrādāja projektu pieteikumus. Aicinām ieskatīties iniciatīvas “Kontakts” komandu mācību video atskatā, kā arī 2021. gada jauniešu iniciatīvu projekta ”Labbūtības ceļakarte skolās” mācību video atskatā un projekta ietvaros izveidotajā video par projekta rezultātiem.

Iniciatīvas “Kontakts” projektu konkurss notiek Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros. Tās mērķis ir stiprināt izglītības iestāžu (vispārizglītojošo skolu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu) pašpārvalžu attīstību, sekmēt izglītojamo aktīvu pilsonisko līdzdalību un vairot visu izglītojamo labbūtību, tajā skaitā, sniedzot atbalstu jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai.

Dalīties
Translate »