104 izglītības iestādes iesniegušas idejas “Kontakts” projektu konkursā skolu pašpārvalžu attīstībai

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) izsludinātās iniciatīvas izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” ietvaros 104 Latvijas izglītības iestādes vēlas īstenot projektus, lai stiprinātu izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību, sekmētu izglītojamo aktīvu pilsonisko līdzdalību un vairotu visu izglītojamo labbūtību, atbalstot un sekmējot jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu. Kopumā projektu konkursā iesniegts 41 projektu iesniegums, pārstāvot 104 skolas. Katrai izglītības iestādes pašpārvaldes komandai iespējams saņemt līdz 1200,00 eiro finansējumu savas idejas īstenošanai.

Iniciatīvā “Kontakts” kopumā savas idejas iesniedza 33 pašvaldības un 8 biedrības. Projektu iesniedzēji pārstāv 104 izglītības iestādes no visiem Latvijas reģioniem – 17 skolas ir no Rīgas plānošanas reģiona, 23 no Kurzemes, 36 no Vidzemes, 22 no Latgales un 6 no Zemgales reģiona.

Par iniciatīvu “Kontakts”

Iniciatīvu projektu konkurss “Kontakts” norisinās vairākos posmos. Līdz 31. janvārim notika skolu pašpārvalžu pieteikšanās mācībām. Tām kopumā pieteicās 216 izglītības iestāžu komandas no visiem Latvijas reģioniem, taču apstiprinātas tika 123. Pēc tam pašpārvalžu komandas izvēlējās projekta tematisko virzienu, savukārt laika posmā no šī gada februāra līdz aprīlim piedalījās trīs dienu garās klātienes mācībās. To laikā dalībnieki ieguva zināšanas par iniciatīvu izstrādes procesu, attīstīja savas zināšanas par pilsonisko līdzdalību, mobinga novēršanas pamatelementiem un prevenciju izglītības iestādēs, kā arī būtiskākais – izstrādāja projektu pieteikumus.

Iniciatīvas “Kontakts” projektu konkurss notiek Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros. Tās mērķis ir, īstenojot izglītojamo iniciatīvu projektus, stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību, sekmēt izglītojamo aktīvu pilsonisko līdzdalību un vairot visu izglītojamo labbūtību, tajā skaitā Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai un atbalstot un sekmējot jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu. Aicinām ieskatīties iniciatīvas “Kontakts” 2023. gada komandu mācību video atskatā.

Dalīties
Translate »