Tiek meklēti labās prakses piemēri Eiropas Jaunatnes dialogam

Eiropas Jaunatnes dialoga 9. cikla ietvaros Izglītības un zinātnes ministrija meklē labās prakses piemērus Latvijas nacionālai atskaitei.

Aicinām jaunatnes organizācijas un citus NVO, jauniešu centrus un citas pašvaldības iestādes dalīties par to, kādi ir labās prakses piemēri, ar kuriem Latvijai dalīties starptautiski, īstenojot Eiropas jaunatnes mērķi #3 Iekļaujoša sabiedrība un #10 Ilgtspējīga zaļā Eiropa.

Piemērus iespējams iesūtīt šajā anketā.

meitene paleciena uz sienas uzraksti

Dalīties
Translate »