Latvijas skolu pašpārvalžu atbalsta iniciatīvu finansēšanai pieejami kopumā 135 000 eiro

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam ietvaros ir izsludinājusi atklāto projektu konkursu “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai”. Tā mērķis ir atbalstīt iniciatīvu projektus izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai, kas sekmēs izglītojamo pilsonisko līdzdalību un labbūtību. Vienlaikus iniciatīvu projekti sniegs atbalstu Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai. Kopējais konkursā pieejamais finansējums ir 135 000 eiro. Katra skolas pašpārvaldes projektu ideja, kas uzvarēs konkursā, saņems līdz 1000 eiro finansējumu tās īstenošanai. Kopumā plānots atbalstīt 135 projektu idejas.

Par iniciatīvu

Iniciatīva “Kontakts”, kas sastāv no mācībām un projektu konkursa, tiek īstenota Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros ar mērķi stiprināt izglītības iestāžu (vispārizglītojošo skolu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu) pašpārvalžu attīstību. Iniciatīvas ietvaros izglītības iestāžu pašpārvalžu komandas ar jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem kopā ar atbalsta personu piedalās mācībās un tiešsaistes semināros, kā arī var piedalīties izsludinātajā ideju projektu konkursā.

Komandas mācībās izstrādā projekta ideju un iesniedz to savas pašvaldības kontaktpersonai (savas pašvaldības kontaktpersonu meklē interaktīvajā kartē iniciatīvas “Kontakts” lapā).

Atbalstāmās aktivitātes

Iniciatīvā “Kontakts” tiek atbalstītas aktivitātes, kas stiprina:

  • jauniešu pilsonisko līdzdalību un pašpārvaldes darbību;
  • un/vai veicina visu izglītojamo labbūtību, tajā skaitā, sniedzot atbalstu jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai;
  • komunikāciju starp skolu pašpārvaldēm, vai pilnveido skolas iekšējo komunikāciju, izceļot pašpārvaldi kā kontaktu starp jauniešiem un izglītības iestādes vadību.

Iniciatīva “Kontakts” norisinās vairākos posmos.

  • Līdz 28. februārim norisinājās iestāžu pieteikšanās mācībām, kur komandām vienlaikus bija jāizvēlas projekta virziens – attīstīt jauniešu pilsonisko līdzdalību, stiprinot pašpārvaldes, vai turpināt 2021. gada projektu konkursā pieteiktā projekta “Labbūtības ceļakartes” izstrādi. No 258 komandu pieteikumiem tika apstiprināta 150 komandu dalība.
  • No marta līdz maijam komandas apmeklē trīs dienu mācības, lai padziļināti apgūtu izvēlēto tēmu un piedalītos nodarbībās ar ekspertiem, novērtētu situāciju savā izglītības iestādē, kā arī apmainītos ar idejām un izstrādātu projekta pieteikumu.
  • Līdz 2022. gada 23. maija plkst. 23:59 norisināsies iniciatīvas “Kontakts” projektu konkursa pieteikumu iesniegšana, savukārt projektu īstenošanas periods plānots no šī gada 15. augusta līdz 2023. gada 31. janvārim.

Plašāka informācija par iniciatīvu, konkursa nolikums un citi svarīgākie dokumenti pieejami tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv sadaļā Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts”.

2021. gadā iniciatīvas ietvaros tika iesniegti 126 projekti, sekmējot Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanu izglītības iestādēs. Projektu dalībnieki īstenoja daudzveidīgas aktivitātes, piemēram, rīkoja pārgājienus un saliedēšanas pasākumus, piesaistīja mentorus un psihoemocionālās kompetences ekspertus un veidoja vienaudžiem adresētus raidierakstus par mentālo veselību. Uzzini vairāk video materiālā JSPA Youtube kanālā (ej.uz/pieredzes-stasti-2021).

Dalīties
Translate »