Atskats no iniciatīvas “Kontakts” komandu mācībām Saulkrastos

No 12. līdz 14. aprīlim Saulkrastos norisinājās klātienes mācības Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) īstenotās iniciatīvas “Kontakts” ietvaros. Mācībās piedalījās izglītības iestāžu pašpārvalžu komandas no:

Jaunieši trīs dienu garumā guva vērtīgas zināšanas par līdzdalību, projektiem un to īstenošanu, izvērtēja aktualitātes un problēmas savā izglītības iestādē, piedalījās ekspertu vadītās nodarbībās, kā arī izstrādāja savus projektu pieteikumus.

Šajā gadā atsaucība no izglītības iestādēm bija patiešām liela. Saņēmām vairāk nekā 260 pieteikumus un mācībām apstiprinājām 150 skolas no visiem Latvijas reģioniem. Ir svarīgi, lai jaunietis apzinās sevi kā daļu no izglītības iestādes, zina, ka viņam ir iespēja izteikt viedokli un jaunietis var kaut ko mainīt,” par mācībām un to nozīmi stāsta JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore Agnese Čikule.

Skolu pašpārvalžu komandu dalībnieku atziņas par mācībām

Sākumā bija ļoti daudz dažādi saliedēšanās pasākumi, tieši mēs kā visa komanda, nevis tikai pa skolām atsevišķi. Tad otrā, trešā dienā mēs sākām koncentrēties uz pašu projektu, projekta izstrādi. Mums stāstīja par projekta mērķiem, problēmām, to risināšanu,” par mācībās piedzīvoto stāsta Karīna no Rīgas 64. vidusskolas.

Kitija no Jūrmalas Valsts ģimnāzijas pēc mācībām secināja: “Es parasti esmu tas klusais, intravertais cilvēks, kurš sēž maliņā, un šis projekts ir tiešām tāda iespēja izkāpt ārā no manas komforta zonas – es sāku runāt ar cilvēkiem, iegūstu pieredzi. Iepriekš man bija bail vispār darīt kaut ko tādu, bet tagad es atbraucu, un atbilde ir: “Kāpēc ne?! Es varu darīt visu!”

Savukārt Jūrmalas Valsts ģimnāzijas skolēns Markuss dalījās ar vērtīgāko mācībās iegūto: “Visnoderīgākā prasme, ko ieguvu, bija šī spēja izteikt savu viedokli un runāt, jo šeit ir svarīgi pamatot. Nevis vienkārši pateikt kā tev liekas, bet pamatot.

Vairāk par mācībām iniciatīvas “Kontakts” ietvaros un jauniešu atziņām iespējams uzzināt, noskatoties video atskatu:

Par iniciatīvu “Kontakts” 

Iniciatīva “Kontakts”, kas sastāv no mācībām un projektu konkursa, tiek īstenota Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros ar mērķi stiprināt izglītības iestāžu (vispārizglītojošo skolu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu) pašpārvalžu attīstību. Iniciatīvas ietvaros izglītības iestāžu pašpārvalžu komandas – jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem – kopā ar atbalsta personu piedalās mācībās un tiešsaistes semināros, kā arī var piedalīties izsludinātajā ideju projektu konkursā. Komandas mācībās izstrādā projekta ideju un iesniedz to savas pašvaldības kontaktpersonai. Kopumā projektu konkursā iesniegti 55 projektu pieteikumi, pārstāvot 130 Latvijas izglītības iestādes.

Dalīties
Translate »