Noslēgusies ceturtā “Europe Goes Local” konference

No 2022.gada 17.maija līdz 19.maijam Kluža-Napokā, Rumānijā, norisinājās ceturtā stratēģiskās partnerības “Europe Goes Local” konference, kura vienkopus pulcēja 150 dalībniekus no 29 valstīm. Tajā piedalījās arī pārstāves no Latvijas –  Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” darbinieces Amanda Sinka un Lelde Bašķere, Saldus novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste Ginta Kožokaru un Saldus Bērnu un jauniešu centra direktores vietniece jaunatnes jomā Laura Ūžele, nevalstiskās organizācijas “Creative minds for Culture vadītāja un neformālās izglītības trenere Linda Kalniņa-Roderte un  Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras pārstāve Agnese Kārkliņa.

Europe Goes Local Latvijas delegacija pie konferences banera

Konferences mērķis bija veidot pieredzes apmaiņu pašvaldību darbā ar jaunatni iesaistīto vidū, dalīties labās prakses piemēros, iepazīt atbalsta instrumentus darbā ar jaunatni un veicināt idejas “Europe Goes Local” platformas pilnveidei, lai nodrošinātu pašvaldību vajadzībās balstītu atbalsta tīklu jaunatnes darba attīstībai vietējā mēroga.

Stratēģiskās partnerības “Europe Goes Local” ietvaros šobrīd norisinās vairākas mācības jaunatnes darbinieku kompetenču celšanai un stratēģiska darba ar jaunatni plānošanai un īstenošanai pašvaldībās.

Par pieejamo atbalstu pašvaldību darbā ar jaunatni iesaistītajiem iespējams interesēties rakstot vai zvanot Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatorei Agnesei Kārkliņai, e-pasts: agnese.karklina@jaunatne.gov.lv, tālr.: 67251180.

 

 

Dalīties
Translate »