Latvijas un Igaunijas jauniešu-vēstnešu tīkla “EuroPeers” pieredzes apmaiņas pasākums

Laikā no šī gada 9. līdz 12. februārim Rīgā norisinājās “EuroPeers” Latvijas un Igaunijas tīklu vēstnešu pieredzes apmaiņas (“EuroPeers meet-up”) pasākuma pirmā daļa. “EuroPeers” ir starptautisks tīkls, kuru veido jaunieši, kuri ir piedalījušies programmu “Erasmus+” vai “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektos, vēlas dalīties savā pieredzē ar saviem vienaudžiem, motivējot jauniešus kļūt aktīvākiem un izpētīt Eiropu un jauniešiem dotās iespējas. Kopumā pasākumā piedalījās 13 jaunieši no Latvijas, Igaunijas un Turcijas, kā arī  “EuroPeers” tīkla koordinatores Latvijā un Igaunijā.

Četru dienu laikā vēstneši iepazinās savā starpā un ar katras valsts “EuroPeers” tīkla darbību, dažādām neformālās izglītības mācību metodēm, jauniešu organizāciju darbību Latvijā, kā arī Latvijas kultūru.

10. februārī jauniešu apvienotā vēstnešu grupa viesojās Rīgas Igauņu pamatskolā, kur tikās ar 7.-9. klases skolēniem, lai pastāstītu viņiem par Eiropas Savienības programmu iespējām jauniešiem, kā arī dalītos ar savu pieredzi tajās. Saziņa ar skolēniem un skolas vadību norisinājās trīs valodās – latviešu, igauņu un angļu. Skolēni bija atsaucīgi un ieinteresēti uzzināt vairāk par jauniešu mobilitātes iespējām.

Tajā pašā dienā vēstnešu grupa ciemojās arī Rīgas jauniešu centrā “Kaņieris”, kur vēstneši iepazinās ar brīvprātīgā darba veicējām Marie no Austrijas un Lili no Gruzijas. Viņas pastāstīja par savu pieredzi, dodoties uz skolām un iepazīstinot skolēnus ar “Erasmus+” iespējām. Tāpat, “Kaņiera” projektu vadītāja viesus iepazīstināja gan ar “Kaņiera”, gan citu jauniešu centru darbību Latvijā. Vēstnešiem bija interesanti un noderīgi uzzināt, kā dažādi jauniešu centri un organizācijas ir strukturētas, cik daudzveidīgi var būt pasākumi programmas “Erasmus+” projektu popularizēšanai un ko no tiem iespējams mācīties, kā arī “pašpikot”, kā efektīvāk veicināt jauniešu līdzdalību un iniciatīvu īstenošanu.

Trešajā pasākuma dienā jaunieši-vēstneši devās alternatīvā Rīgas apskates ekskursijā pa Maskavas forštates apkaimi. Vietējais rezidents un brīvprātīgais gids jauniešiem stāstīja par apkaimes vēsturi, arhitektūru un kultūru, izrādīja vietējos apskates objektus – gan baznīcas un parkus, gan arī slaveno Rīgas krāmu tirgu “Latgalīte”.

Pēc Maskavas forštates apskates, Grīziņkalnā jauniešus-vēstnešus ar siltu tēju sagaidīja ielu sporta un ielu kultūras kustības “Ghetto Games[1]” pārstāve, kura pastāstīja par organizācijas darbību, mērķiem un aktualitātēm, īstenotajiem pasākumiem un metodēm jauniešu līdzdalības un iekļaušanās veicināšanai.

Kopumā pieredzes apmaiņas pasākuma laikā tika stiprināta Igaunijas un Latvijas “EuroPeers” jauniešu-vēstnešu tīklu sadarbība, kā arī – gan Latvijas, gan Igaunijas jaunieši guva ieskatu jaunatnes jomas un pamata izglītības sistēmas darbībā Latvijā, vadot nodarbību Rīgas Igauņu pamatskolā ieguva praktisku “EuroPeers” vēstneša darbības (vienaudžu izglītības) pieredzi, kā arī uzlaboja savas pasākumu plānošanas, aktivitāšu vadīšanas un uzstāšanās prasmes, uzzināja daudz jaunu, ar jaunatnes tēmu saistītu informāciju, un, protams, iepazina jaunus cilvēkus, apskates vietas, guva ieskatu Latvijas kultūrā.

Aprīļa beigās Latvijas “EuroPeers” pārstāvji dosies pieredzes apmaiņas pasākumā uz Igauniju.

 

Vairāk informācijas par starptautisko jauniešu-vēstnešu tīklu “EuroPeers” iespējams atrast šeit: https://jaunatne.gov.lv/iespejas-jauniesiem/programmu-vestnesi/

 

Informāciju apkopoja Latvijas “EuroPeers” vēstnese Ērika Skārda

 

[1] Biedrība “Streetbasket” (“Ghetto games”) ir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras sadarbības partneris, projektu iesniedzējs. Realizējuši projektus Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros, ar galveno mērķi – sekmēt jauniešu aktīvo pilsonisko līdzdalību, jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanos sabiedrībā un attīstīt jauniešos pilsonisko kompetenci.

 

Divas meitenes pārējiem, kas sēž aplī prezentē

Dalīties
Translate »