Organizācijām un pašvaldībām iespēja kļūt par starptautiskā jaunatnes informācijas tīkla “Eurodesk” reģionālajiem koordinatoriem vai informācijas punktiem

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina līdz 3. aprīlim organizācijas (biedrības un nodibinājumus) un pašvaldību iestādes pieteikties JSPA administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumu sniegšanai 2023. gadā vai sadarbībai informācijas punkta statusā 2023. un 2024. gadā.

Par reģionālo koordinatoru vai informācijas punktu var kļūt gan nevalstiskās organizācijas, gan arī jauniešu centri, bibliotēkas, skolas vai pašvaldības un to iestādes.

Par Eurodesk

Eurodesk tīklā visā Eiropā šobrīd darbojas vairāk nekā 2100 jaunatnes organizāciju 37 valstīs. Šī tīkla mērķis ir informēt jauniešus par mobilitātes iespējām Eiropā, kā arī mudināt jauniešus kļūt par aktīviem pilsoņiem. Eurodesk ar savu darbību atbalsta programmas “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”, informējot jauniešus par viņu plašajām iespējām.

Vairāk par Eurodesk var uzzināt tīmekļvietnē: www.eurodesk.eu.

Eurodesk reģionālie koordinatori

Eurodesk reģionālie koordinatori Latvijā:

  • organizē informatīvus pasākumus par programmām “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”, Eiropas nedēļas ietvaros, Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portālu;
  • izplata informāciju par jauniešu iespējām Eiropā un Latvijā;
  • sniedz konsultācijas minētajos jautājumos;
  • saņem informatīvos materiālus, programmu reprezentācijas priekšmetus un bezmaksas mācības zināšanu pilnveidei;
  • var pretendēt uz nelielu finansējumu pasākumu organizēšanai.

Lai pretendētu Eurodesk reģionālā koordinatora statusam, organizācijai (biedrībai vai nodibinājumam) vai pašvaldībai vai tās iestādei, atbilstoši Nolikumam, ir jāiesniedz pieteikums: Nolikuma 1. pielikums.

JSPA atlasīs sešus reģionālā koordinatora pakalpojuma sniedzējus 2023.gadam, vērtējot pretendentu atbilstību.

Eurodesk informatīvie punkti

Eurodesk informācijas punkti Latvijā:

  • organizē pasākumus par programmām “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”, Eiropas nedēļas ietvaros, Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portālu;
  • izplata informāciju par jauniešu iespējām Eiropā un Latvijā;
  • sniedz konsultācijas minētajos jautājumos;
  • saņem informatīvos materiālus, programmu reprezentācijas priekšmetus un bezmaksas mācības zināšanu pilnveidei;
  • nesaņem finansiālu atbalstu pasākumu organizēšanai.

Sadarbības līgums ar informācijas punktiem tiek slēgts uz diviem gadiem (2023. – 2024.gads). Šobrīd Latvijā jau darbojas 38 Eurodesk informācijas punkti.

Lai pretendētu Eurodesk informācijas punkta statusam, organizācijai (biedrībai vai nodibinājumam) vai pašvaldībai vai tās iestādei, atbilstoši Nolikumam, ir jāiesniedz pieteikums: Nolikuma 3. pielikums.

Svarīga informācija

Pieteikumi iesniedzami līdz 2023. gada 3. aprīlim (ieskaitot).

Ar atklātā konkursa “Pretendentu atlase dalībai starptautiskā jaunatnes informācijas tīklā Eurodesk” nolikumu aicinām iepazīties šeit: Nolikums.

Apstiprinātie reģionālie koordinatori un informācijas punkti tiks aicināti piedalīties divu dienu klātienes mācībās, kuras norisināsies no 2023. gada 17. līdz 18. aprīlim Siguldā.

Papildu informācija:

Viesturs Bērziņš
JSPA Jaunatnes politikas atbalsta departamenta
Starptautiskās sadarbības un atbalsta nodaļas projektu koordinators (Eurodesk koordinators)
Tālr. 67358062, e-pasts: viesturs.berzins@jaunatne.gov.lv

vai

Agnese Kārkliņa
JSPA Jaunatnes politikas atbalsta departamenta
Starptautiskās sadarbības un atbalsta nodaļas vadītāja
Tālr. 67251180, e-pasts: agnese.karklina@jaunatne.gov.lv

Dalīties
Translate »