Izsludināta pieteikšanās Eurodesk reģionālajiem koordinatoriem un informācijas punktiem 2020. gadā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina pieteikties organizācijas JSPA administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumu sniegšanai 2020. gadā un sadarbībai informācijas punkta statusā. Par reģionālo koordinatoru un informācijas punktu var kļūt gan nevalstiskās organizācijas, gan arī jauniešu centri, bibliotēkas, skolas vai pašvaldības.

Eurodesk tīklā visā Eiropā šobrīd darbojas vairāk nekā 1100 jaunatnes speciālistu 36 valstīs. Šī tīkla mērķis ir informēt jauniešus par mobilitātes iespējām Eiropā, kā arī mudināt jauniešus kļūt par aktīviem pilsoņiem. Eurodesk ar savu darbību atbalsta programmas “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”, informējot jauniešus par viņu plašajām iespējām. Vairāk par Eurodesk var uzzināt www.eurodesk.lv vai www.eurodesk.eu tīmekļa vietnēs.

Eurodesk reģionālie koordinatori Latvijā organizē informatīvus pasākumus par programmām “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”, Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portālu, saskaņā ar JSPA noteiktajām prioritātēm izplata informāciju par jauniešu iespējām, sniedz konsultācijas minētajos jautājumos utt. Reģionālajiem koordinatoriem ir tiesības pretendēt uz finansējumu pasākumu organizēšanai, piesakot tos JSPA par pasākumu rīkošanu reģionos. Reģionālie koordinatori saņem arī informatīvos materiālus, programmu reprezentācijas priekšmetus un bezmaksas mācības zināšanu pilnveidei.

JSPA atlasīs sešus reģionālā koordinatora pakalpojuma sniedzējus 2020. gadam, vērtējot pretendentu atbilstību.

Nevalstiskās organizācijas, jauniešu centri, bibliotēkas, skolas vai pašvaldības var kļūt arī par

Eurodesk informācijas punktiem Latvijā uz brīvprātības principa, kuri savu iespēju robežās organizē pasākumus par programmām “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”, Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portālu, saskaņā ar JSPA noteiktajām prioritātēm izplata informāciju par jauniešu iespējām, sniedz konsultācijas minētajos jautājumos. Eurodesk informācijas punkti nesaņem finansiālu atbalstu, bet saņem informatīvos materiālus, programmu reprezentācijas priekšmetus un bezmaksas mācības zināšanu pilnveidei.

Plašāka informācija www.jaunatne.gov.lv.

Pieteikuma anketa pieejama tiešsaistē un aizpildāma līdz 2020. gada 15. janvārim (ieskaitot): https://bit.ly/36brols

Informācijai: esošajiem Eurodesk informācijas punktiem, ar kuriem JSPA jau ir noslēdzis sadarbības līgumus līdz 2020. gada beigām, pieteikties atkārtoti nav nepieciešams.

 

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; “Eiropas Solidaritātes korpuss”; Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem Eurodesk, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”.

 

Papildu informācijai:

Kintija Bulava
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Komunikācijas daļas vecākā referente
Tālr.nr. 67356247
e-pasts: kintija.bulava@jaunatne.gov.lv

Dalīties
Translate »