Aicina organizācijas pievienoties “Eurodesk” tīklam Latvijā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina nevalstiskās organizācijas un pašvaldību iestādes, kuras vēlas informēt jauniešus par viņu iespējām Eiropas Savienības (ES) programmās, veicināt jauniešu līdzdalību un ir pieredzējušas programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu īstenošanā, līdz 5. martam pieteikties jaunatnes informācijas tīkla Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumu sniegšanai vai sadarbībai informācijas punkta statusā.

Pievienojoties Eurodesk tīklam, organizācijai būs iespēja:

 • saņemt aktuālāko informāciju par jauniešu iespējām;
 • izmantot Eurodesk metodiskos materiālus darbam ar jaunatni (piemēram, EuroClasses, kāršu spēli un lielformāta galda spēli);
 • piedalīties apmaksātās mācībās Latvijā un starptautiskā līmenī;
 • līdzdarboties Eiropas līmeņa informācijas kampaņās, saņemot informācijas materiālus un reprezentācijas priekšmetus;
 • sadarboties ar līdzīgi domājošām organizācijām un cilvēkiem gan reģionālā, gan nacionālā un starptautiskā līmenī.

Eurodesk tīkla organizāciju pamatuzdevumi būs:

 • iesaistīt un informēt jauniešus par ES programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” sniegtajām iespējām;
 • veicināt jauniešu pilsonisko aktīvismu;
 • organizēt pasākumus un radošas, iedvesmojošās aktivitātes vietējiem jauniešiem.

Par reģionālo koordinatoru vai informācijas punktu var kļūt gan nevalstiskās organizācijas, gan arī pašvaldības vai to iestādes, to skaitā jauniešu centri, bibliotēkas, skolas, ja tām ir atbilstoša pieredze un vēlme aktīvi sekmēt jauniešu iesaisti starptautiskās mobilitātēs un aktīvu pilsonisko līdzdalību.

Piesakoties organizācijām būs jāapraksta pieredze darbā ar jaunatni un īstenojot programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektus, motivācija, jauniešu ieguvums un citi jautājumi. Pretendentiem ir jāiesniedz elektronisks pieteikums līdz 5.marta plkst. 23.59. Pienākumi, prasības un pretendentu vērtēšanas kritēriji ir aprakstīti atklāta konkursa “Pretendentu atlase dalībai starptautiskā jaunatnes informācijas tīklā Eurodesk” nolikumā (Nolikums).

Eurodesk reģionālie koordinatori

Kopumā Eurodesk Latvijas tīklā darbojas seši reģionālie koordinatori, pa vienam katrā no sešiem reģioniem: Rīga, Pierīga, Kurzeme, Zemgale, Latgale un Vidzeme.

Eurodesk reģionālie koordinatori Latvijā:

 • organizē informatīvus pasākumus par programmām “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”, iesaistās Eiropas Jaunatnes nedēļā, Erasmus dienās, piedalās Eurodesk kampaņā “Time to move” un popularizē Eiropas Jaunatnes portālu savā reģionā;
 • izplata informāciju par jauniešu iespējām Eiropā un Latvijā, tai skaitā apmeklējot skolas;
 • sniedz konsultācijas minētajos jautājumos;
 • saņem informatīvos materiālus, programmu reprezentācijas priekšmetus un bezmaksas mācības divas reizes gadā zināšanu pilnveidei;
 • sadarbojas ar Eurodesk informācijas punktiem savā reģionā;
 • var pretendēt uz finansējumu pasākumu organizēšanai. Visiem reģionālajiem koordinatoriem kopā gada laikā ir pieejams finansējums 9999 eiro.

Ar Eurodesk reģionālajiem koordinatoriem JSPA slēdz līgumu no 2024. gada maija līdz 2024. gada beigām. Vērtējot pretendentu atbilstību, tiks apstiprināti seši reģionālā koordinatora pakalpojuma sniedzēji 2024.gadam.

Lai pretendētu Eurodesk reģionālā koordinatora statusam, nevalstiskajai organizācijai vai pašvaldībai vai tās iestādei, atbilstoši Nolikumam, ir jāiesniedz pieteikums, aizpildot tiešsaistes pieteikuma anketu līdz 5.marta plkst. 23.59. Pēc anketas aizpildīšanas, lūgums informēt Eurodesk nacionālo koordinatori Aritu Zvejnieci (arita.zvejniece@jaunatne.gov.lv ), lai saņemtu apstiprinājumu par pieteikuma saņemšanu.

Eurodesk informācijas punkti

Eurodesk informācijas punkti Latvijā darbojas sava novada vai pilsētas teritorijā un:

 • organizē informatīvus pasākumus par programmām “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”, iesaistās Eiropas Jaunatnes nedēļā, Erasmus dienās, piedalās Eurodesk kampaņā “Time to move” un popularizē Eiropas Jaunatnes portālu savā novadā vai pilsētā;
 • izplata informāciju par jauniešu iespējām Eiropā un Latvijā, tai skaitā apmeklējot skolas;
 • sniedz konsultācijas minētajos jautājumos;
 • saņem informatīvos materiālus, programmu reprezentācijas priekšmetus un bezmaksas mācības divas reizes gadā zināšanu pilnveidei;
 • sadarbojas ar Eurodesk reģionālo koordinatoru savā reģionā;
 • nesaņem finansiālu atbalstu pasākumu organizēšanai.

Sadarbības līgums ar informācijas punktiem tiek slēgts uz gadu, bet ar iespēju katru gadu to pagarināt. Eurodesk informācijas punktu skaits nav noteikts, 2023. gadā Latvijā darbojās 40 Eurodesk informācijas punkti.

Lai pretendētu Eurodesk informācijas punkta statusam, nevalstiskajai organizācijai vai pašvaldībai vai tās iestādei, atbilstoši Nolikumam, ir jāiesniedz pieteikums, aizpildot tiešsaistes pieteikuma anketu līdz 5.marta plkst. 23:59. Pēc anketas aizpildīšanas, lūgums informēt Eurodesk nacionālo koordinatori Aritu Zvejnieci (arita.zvejniece@jaunatne.gov.lv ), lai saņemtu apstiprinājumu par pieteikuma saņemšanu.

Svarīga informācija

Pieteikumi iesniedzami līdz 2024. gada 5.marta plkst.23.59.

Ar atklātā konkursa “Pretendentu atlase dalībai starptautiskā jaunatnes informācijas tīklā Eurodesk” nolikumu aicinām iepazīties šeit: Nolikums.

Apstiprinātie reģionālie koordinatori un informācijas punkti tiks aicināti piedalīties Eurodesk jaunpienācēju mācībās tiešsaistē 2024. gada 26. aprīlī plkst. 13:00 un divu dienu klātienes mācībās 2024. gada 15. un 16. augustā.

Ja jums ir interese par dalību Eurodesk tīklā, bet neesat drošs, vai organizācija atbilst kritērijiem vai nav skaidra no organizācijas sagaidāmā iesaiste, ir iespēja saņemt video vai telefona konsultāciju 4. martā, iepriekš sazinoties ar Eurodesk nacionālo koordinatori A. Zvejnieci.

Plašāk par Eurodesk

Eurodesk tīkls pastāv jau vairāk nekā 30 gadus un tajā šobrīd darbojas vairāk nekā 3000 jaunatnes organizāciju 37 Eiropas valstīs. Šī tīkla mērķis ir informēt jauniešus par mobilitātes iespējām Eiropā, ES programmu sniegtajām iespējām, kā arī mudināt kļūt par aktīviem pilsoņiem. Eurodesk ar savu darbību popularizē programmas “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”, informējot jauniešus par viņu plašajām iespējām.

Eurodesk organizē mācības un pasākumus jauniešiem visā Latvijā. Lielākās aktivitātes tiek īstenotas pavasarī Eiropas Jaunatnes nedēļas ietvaros vai Eiropas dienā un oktobrī kampaņas “Time to Move” ietvaros, kas katru gadu oktobrī apvieno pasākumus jauniešiem visā Eiropā, iedrošinot jauniešus doties mobilitātēs uz ārzemēm.

Eurodesk uztur starptautisku tiešsaistes iespēju datu bāzi jauniešiem, kur jaunieši var meklēt iespējas 5 kategorijās: mācības, brīvprātīgais darbs, prakse, līdzdalība un finansējuma iespējas.

Lai jauniešus iepazīstinātu ar tādiem jēdzieniem kā multikulturālisms, ilgtspējīga attīstība un brīvprātīgais darbs, kā arī izglītotu par ES jaunatnes programmām, Eurodesk ir izstrādājis metodiskos materiālus “Euroclasses” un jauniešiem piedāvā divas tiešsaistes izlaušās spēles: “Time “ Adventures in Berlin” un “Mysteries in Riga”. Informācijas punktiem un reģionālajiem koordinatoriem pieejamas arī Eurodesk izstrādātās galda spēles par mobilitātes iespējām.

Vairāk par Eurodesk var uzzināt tīmekļvietnē: www.eurodesk.lv vai starptautiskajā lapā www.eurodesk.eu .

Radās jautājumi?

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar JSPA Jaunatnes politikas atbalsta departamenta Starptautiskās sadarbības un atbalsta nodaļas projektu koordinatori Aritu Zvejnieci (tālr.: +371 67356249, e-pasts: arita.zvejniece@jaunatne.gov.lv).

Dalīties
Translate »