Zināmi konkursa „Nacionālā eTwinning balva 2021” finālisti!

 

Šī gada 7. septembrī noslēdzās projektu pieteikšana konkursam „Nacionālā eTwinning balva 2021”. Pagājušās nedēļas laikā eTwinning Nacionālā atbalsta dienesta pārstāvji kopā ar eTwinning vēstnieci Edīti Sarvu izvērtēja 22 konkursam pieteiktos projektus un konkursa finālam izvirzīja 6 labākos. Izvirzītās skolu komandas savus eTwinning sadarbības projektus prezentēs 9. oktobrī eTwinning konferencē Rīgā.

Projekti tika izvērtēti atbilstoši šādiem kritērijiem:

1) skolēnu iesaiste un pedagoģiskie jauninājumi;
2) sasaiste ar mācību procesu;
3) sadarbība starp partnerskolu skolēniem;
4) IKT lietojums;
5) rezultāts un ietekme.

Ar projekta vērtēšanas kritērijiem un konkursa nolikumu var iepazīties šeit.

Finālisti (nejaušā secībā):

  • Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas projekts “We are making distance learning closer via web 2 tools” (projekta iesniedzēja Marina Petrova)
  • Pumpuru vidusskolas projekts “Nature in Pandemic time” (projekta iesniedzēja Rudīte Kaņepāja)
  • Baložu vidusskolas projekts “Pavasara vēstneši” (projekta iesniedzēja Agnija Grigore), kas īstenots kopā ar Pļavniekkalna sākumskolu (projekta vadītāja Everita Petrova)
  • J. Pilsduka Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas projekts “Good Act Epidemic” (projekta iesniedzēja Anna Beļska)
  • Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas projekts “Change the Game Yoursef!” (projekta iesniedzēja Sandra Trošina)
  • Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas projekts “Una herencia española” (projekta iesniedzējs Francisco Nunez Romero Olmo).

Pieteikties konkursam varēja projekta īstenotāji (pirmsskolas, vispārējo, interešu un profesionālās izglītības iestāde darbinieki), kas 2020./2021.mācību gadā īstenojuši projektu eTwinning ietvaros un ieguvuši Nacionālo kvalitātes sertifikātu. 9. oktobrī Nacionālajā konferencē Rīgā notiks finālistu prezentācijas klātienē, konkursa rezultātu paziņošana un balvas pasniegšana.

 

Balvas uzvarētājiem un finālistiem

No katra finālā pieteiktā projekta vienam projektā iesaistītajam skolotājam (starptautisko projektu kategorija) un 2 projekta dibinātājiem (nacionālo projektu kategorija) tiks piešķirts eTwinning apbalvojums – apmaksāta dalība individuālās profesionālās pilnveides mācībās, par kuru vietu un laiku dalībnieki tiks informēti pēc balvas iegūšanas.

„Nacionālā eTwinning balva” ir Latvijas skolu sadarbības projektu konkurss, kurā katru gadu aicinām piedalīties eTwinning projektu īstenotājus. Konkursa mērķis ir identificēt labās prakses piemērus eTwinning projektu īstenošanā Latvijā un apbalvot veiksmīgākos projektu īstenotājus.

Dalīties
Translate »