Turpinās pedagogu un skolēnu labbūtībai veltītais eTwinning vebināru cikls

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) Eiropas skolu sadarbības tīkla eTwinning ietvaros martā un aprīlī organizē četru vebināru ciklu “eTwinning labbūtības mēnesis”, kas veltīts pedagogu un skolēnu labbūtības veicināšanai. Labbūtības mēneša laikā tiks sniegta praktiska informācijas par veidiem, kā pedagogi var uzlabot savu un skolēnu darba vidi.

Atsaucoties uz Eiropas skolu sadarbības tīkla eTwinning izvirzīto prioritāti 2023./2024. mācību gadam “Labbūtība izglītības iestādēs”, martā un aprīlī JSPA pievērsīsies jautājumiem, kas saistīti ar labbūtību izglītības iestādēs, atzīstot tās nozīmīgumu pedagogu darba apstākļu uzlabošanā, kā arī skolēnu mācību panākumos. Pedagogu labbūtība ir svarīga ne tikai veselības un vispārējās apmierinātības ar dzīvi saglabāšanai, tā palīdz samazināt stresu un izdegšanu, veicinot profesijas ilgtspēju. Turklāt augstāka apmierinātība ar savu profesiju veicina pedagogu ieinteresētību savos darba rezultātos un veiksmīgā komunikācijā ar skolēniem, kas paaugstina skolēnu sasniegumus izglītībā.  

Notikušā vebināra “Sarežģīti vecāki un pedagogu labbūtība” atskats

Šī gada 12. martā norisinājās pirmais vebinārs labbūtības mēneša vebinārs “Sarežģīti vecāki un pedagogu labbūtība”, kurā uzmanība tika veltīta informācijai, kas palīdzēs pedagogiem veiksmīgāk komunicēt ar sarežģītiem un konfrontējošiem vecākiem, vienlaikus pēc iespējas, nodrošinot paša pedagoga labbūtību. Vebināru vadīja uzvediba.lv un Latvijas Autisma apvienības vadītāja Līga Bērziņa.

Līga Bērziņa vebinārā aplūkoja sarežģīto dinamiku starp vecākiem un pedagogiem skolas vidē, uzsverot vecāku būtisko ietekmi uz izglītības procesu, vienlaikus pievēršoties viņu bezspēcības sajūtai sistēmā. Viņa iepazīstināja ar Lutgēnas un Leimaņa vardarbības cikla modeli, detalizēti aprakstot posmus no sākotnējā incidenta līdz palīdzības meklēšanai un situāciju pārdefinēšanai. Pedagogi saņēma arī praktiskus padomus par drošas vides radīšanu sarežģītām sarunām, uzsverot ķermeņa valodu, sēdvietu iekārtojumu un emociju vadību. Vebināra laikā tika uzsvērts, cik svarīgi ir atpazīt konfliktogēnus, noteikt robežas un efektīvi pārvaldīt saziņu, lai veicinātu veselīgas attiecības un miermīlīgi atrisinātu konfliktus.

L. Bērziņas prezentācija pieejama šeit – lejupielādē un seko līdzi (PDF). Plašāk var uzzināt, skatoties vebināra ierakstu!

Aicinām skolas izsvērt iespēju iesaistīties KiVa programmā (KiVa ir pētījumos balstīts bulinga novēršanas un mazināšanas instruments skolām) – https://latvia.kivaprogram.net/partnership/.

Citi aktuālie eTwinning pasākumi labbūtības mēneša laikā

Ja vēlies turpināt iesaistīties eTwinning, piesakies dalībai citos labbūtības mēneša pasākumos!

  • “Projektu pieredze: Starptautiski eTwinning projekti par labbūtību” | 27. marts

eTwinning projektu pieredzes vebinārā prezentēs veiksmīgi īstenotus un nesen iesāktus starptautiska līmeņa mācību projektus par sociāli emocionālās kompetences attīstību un labbūtības veicināšanu skolās. Vebinārā trīs pedagoģes prezentēs projektus pirmsskolas, sākumskolas un vidusskolas vecumposmos: Ineta Aroniete (Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” skolotāja), Agnija Grigore (eTwinning vēstniece un Baložu vidusskolas skolotāja), Sandra Trošina (eTwinning vēstniece un Austrumlatvijas tehnoloģiju vidusskolas skolotāja). 

Norises laiks: 27. marts, plkst. 18:00–19:30, plašāka informācija eTwinning tīmekļvietnē. 

Lai piedalītos, līdz vebināra sākumam jāaizpilda reģistrācijas anketa. 

  • “Emocionālas inteliģences principi skolēna-skolotāja komunikācijā” | 17. aprīlis

Limbažu Valsts ģimnāzijas sociālā pedagoģe un ESI/ trenere Elīna Strazdiņa dalīsies ar praktiskiem piemēriem un metodēm, kā ieviest emocionālās inteliģences principus – apzinātību, empātiju, mērķtiecību, komunikāciju un pašregulāciju – mācību stundās, kā arī skaidros, kā šie principi palīdz skolotājiem un skolēnam justies droši skolā, koncentrēties, motivēt sevi un būt apzinātiem kā ikdienas mācību stundās. 

Norises laiks: 17. aprīlis, plkst. 18:00–19:30, plašāka informācija eTwinning tīmekļvietnē. 

Lai piedalītos, līdz vebināra sākumam jāaizpilda reģistrācijas anketa. 

  • Neformālais apzinātības vakars pedagogiem “Satikšanās ar sevi” | 30. aprīlis

Ikdienas darbu steigā ikvienam nereti aizmirstas padomāt par sevi un savām vajadzībām, tādēļ, noslēdzot labbūtības mēnesi, eTwinning piedāvā neformālu vakaru pedagogiem  eTwinning projektu īstenotājiem, kura laikā būs iespējams veltīt laiku sev. Vakara laikā ar mākslas un dažādu uzdevumu palīdzību ikvienam dalībniekam būs iespējams stiprināt savu personīgo kapacitāti, mazinot stresu, veicinot apzinātību un izpētot savus resursus profesionālajā jomā. 

Norises laiks: 30. aprīlis, plkst. 18:00–19:30, plašāka informācija eTwinning tīmekļvietnē. 

Lai pieteiktos dalībai, līdz šī gada 16. aprīlim jāaizpilda reģistrācijas anketa.

Dalīties
Translate »