Tavs eTwinning projekts pirmsskolā

Pirmsskolas dzīve ir kā viens liels projekts. Regulāri tiek izvēlēta un uzsākta jauna tēma, kura caur un cauri tiek izpētīta un apgūta, bērni iemācās komunicēt savā starpā un arī kopīgi kaut ko radīt. Ja tā padomā, tad eTwinning projekts nemaz tik ļoti neatšķiras no ikdienas dzīves bērnudārzos. Diemžēl bieži var veidoties priekšstats, ka eTwinning projekti ir papildus slogs un darbs pedagogam, taču tam tā nav jābūt. Jūs savā ikdienā visticamāk jau darāt kaut ko, kas varētu būt eTwinning projekts. Vienīgais izaicinājums ir saprast, ko jūs vēlaties darīt kopā ar partneriem un kā to paveiksiet kopā ar partnerskolas bērniem.

Lai palīdzētu pedagogiem uzsākt īstenot eTwinning projektus un iesaistīties eTwinning kopienā, šī gada janvārī organizējām dažādas aktivitātes – vebināru, pieredzes apmaiņu un projektu tirdziņu, izplatījām veiksmīgu projektu piemērus un piedāvājām jaunas idejas. Šajā rakstā vari iepazīties ar pirmsskolas izglītības mēneša apkopojumu un noderīgu informāciju, kas palīdzēs īstenot eTwinning projekta ideju!

Projektu piemēri un idejas

Jaunas idejas visbiežāk rodas kontaktējoties ar citiem pedagogiem un projektu īstenotājiem, kā arī smeļoties pieredzi no projektiem, kurus īstenojuši citi. Janvārī publicējām veiksmīgi īstenotu sadarbības projektu piemērus par dažādām tēmām, kurus iespējams pielāgot savām interesēm. Projektu, visticamāk, varēs izveidot no jebkuras tēmas, kura iekļauta pirmsskolas programmā, tikai jāsaprot, vai ideja ir pietiekami vērtīga, lai to pārveidotu projektā. Šeit lietderīgi ir atbildēt uz jautājumu – ko iegūst bērni, piedaloties šajā projektā? Kāda ir tā pievienotā vērtība? Kādas zināšanas / prasmes / attieksmes bērni apgūs, piedaloties projektā?

Apskati veiksmīgi īstenotu projektu piemērus šeit.

Aicināmn arī noskatīties arī vebināra “eTwinning sadarbības projektu pieredze pirmsskolās” ierakstu! Tur iegūsi vairāk informācijas par atsevišķiem projektiem, kurus piedāvājam kā idejas un labās prakses piemērus.

eTwinning pedagoģijas eksperte Liene Millere arī sarūpēja jau gatavas idejas, kuras iespējams aizņemties un īstenot kopā ar savu pirmsskolas grupiņu. Tās ir: zvēriņu olimpiāde, ēnu teātris, kopīgs laika ziņu kanāls, virtuāls plakāts ar bērnu mīļākajām grāmatām, kopīgi bērnu plānoti svētki kādā no gada mēnešiem. Droši aizņemies kādu ideju un pārveido to! Apskati ideju krātuvi šeit.

Projekta plāns pirmsskolai

Pēc tam, kad ideja ir rokā, jāsāk plānošanas process. Skolotāji, kuri vēlas sadarboties projektā, sazinās savā starpā un vienojas par svarīgāko, piemēram, kas tieši būs projekta galaprodukts, kā bērni sadarbosies, lai to īstenotu, kādi soļi būtu jāsper, lai nokļūtu pie šī galaprodukta.

Lai mazliet atvieglotu procesu skolotājiem, kuri iepriekš nav plānojuši un īstenojuši projektu, bet labprāt to vēlētos izmēģināt, mūsu palīgmateriālu klāstā ir pieejamas projektu plānošanas kartītes un projektu aktivitāšu kartītes. Plānošanas kartītēs ir atspoguļoti projekta plānošanas posmi no mūsu projektu rokasgrāmatas un tiem papildus ir pievienoti arī projekta plāna piemērs. Kartītes vislabāk var izmantot, lai izietu cauri plānošanas procesam secīgi neizlaižot posmus. To ieteicams lietot kopā ar projekta plānošanas lapu, kurā savu projekta ideju aprakstīt. Savukārt projekta aktivitāšu kartītes atspoguļo 10 populārākās eTwinning projektos izmantotās aktivitātes. Tās kombinējot iespējams izveidot savu projektu.

Etwinning-plans 

Plāns: Piedalās 5-6 gadus veci bērni, kuri jau nedaudz prot rakstīt un atpazīt visus burtus. Bērniem ir lieliska iztēle un patīk izdomāt savus stāstus. Bērni ir iemācījušies strādāt pāros.

Pedagoģiskais mērķis – bērni mācās veidot secīgu stāstījumu; mācās sadarboties grupās, gaidīt savu kārtu, izteikt savu viedokli, izspēlēt pašu izdomātu sižetu.

Galaprodukts – kopīga virtuālā leļļu izrāde.

LAIKA UN AKTIVITĀŠU PLANS

LaiksProjekta īstenošanas soļiAktivitātes
3-4 nedēļasIepazīst dažādas pasakas un iepazīst leļļu teātra izrādes- Bērni iepazīstas ar projekta ideju un ar otras pirmsskolas iestādes bērniem.
- Bērni izvēlas 3 savas grupas mīļākās pasakas un aicina otras grupas bērnus tās izlasīt.
- Bērni noskatās leļļu izrādi un pārrunā, kas viņiem tajā patika. Kopīgi vienojas par leļļu izrādes kritērijiem.
1-2 nedēļasIzdomā savu pasaku- Abas grupas kopīgi izdomā pasaku un ar skolotāju palīdzību to uzraksta.
2 nedēļasIzveido tēlus izrādei, izveido dekorācijas- Bērni sadala lomas un uzdevumus leļļu teātra izrādes veidošanai.
- Bērni veido lelles un dekorācijas izrādei.
2 nedēļasIestudē savu izrādi- Bērni mācās izrādes tekstu.
- Bērni piedalās kopīgos mēģinājumos.
1 nedēļaRāda savu izrādi- Bērni plāno pasākumus, kurā rādīs savu izrādi.
- Veido ielūgumus, afišu, u.c.
- Rāda izrādi sadarbībā ar otru pirmsskolas izglītības iestādi.
- Bērni un skolotāji veic projekta izvērtējumu un izdara secinājumus.

Šeit arī video, kurā divi eTwinning vēstnieki modelē projekta plānošanas procesu.

Pēc tam, kad projekta aktivitāšu plāns ir gatavs, dodieties uz eTwinning Live vidi.  Projektu reģistrē divi dibinātāji – skolotāji no divām dažādām izglītības iestādēm. Projekta reģistrāciju veic viens no dibinātājiem – skolotājs, kurš no kontakta saraksta izvēlas otru projekta dibinātāju un iesniedz īsu aprakstu. Kad otrs dibinātājs būs apstiprinājis dalību projektā, Nacionālais atbalsta dienests izskata projektu un to apstiprina. Pēc tam projektam varēsi pievienot arī citus skolotājus. Ņem vērā, ka visiem projekta dalībniekiem ir jābūt reģistrētiem eTwinning Live vidē ar aktīvu kontu, citādāk nevarēsi dalībnieki pievienot projektam.

Kas vēl ir svarīgs?

Sadarbība

eTwinning projekti no citiem atšķiras ar to, ka ļoti liels uzsvars tiek likts uz bērnu sadarbību gan savā starpā skolas komandā, gan starp partnerskolām. Tāpēc nevajadzētu aizmirst jau sākumā paredzēt, kā bērni sadarbosies.

Bērnu idejas un iniciatīva

Viens no eTwinning kopienas un projektu pīlāriem ir skolēns kā virzītājspēks, tāpēc ir svarīgi projekta plānā paredzēt vietu un laiku bērnu iniciatīvai un idejām. Bērns būs ne tikai ieinteresētāks īstenot projektu, kuru viņš var ietekmēt un veidot tuvāku savām interesēm, bet skolēna spēja uzņemties iniciatīvu sakrīt ar kompetenču pieejā balstīta mācību satura mērķiem. Tas nenozīmē, ka bērni darīs visu, kas ienāks prātā, bet gan to, ka viņiem būs iespēja izvēlēties, nobalsot vai kaut ko piedāvāt, piemēram, kādus rīkus labprātāk vēlētos izmantot, kāds galaprodukts viņiem labāk patiktu – galda spēle vai ziņu kanāls u. tml.

Kaut kādā mērā skolotājs kļūst par treneri un kouču, nosakot, kāds būs pedagoģiskais mērķis un vēlamais rezultāts, un mērķtiecīgi vadot bērnu, iedrošinot paveikt lielas un mazas lietas patstāvīgi. Dažādos vecuma posmos tas var izskatīties ļoti dažādi. Vairāk par to, kā veicināt pirmsskolas bērnu autonomiju, var uzzināt mūsu organizētā vebinārā “Kā pedagogiem palīdzēt pirmsskolas bērniem darīt pašiem?”.

IKT rīki pirmsskolā

Bieži vien uzzinot, ka informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīku (IKT) lietojums ir viens no vērtēšanas kritērijiem eTwinning projektos, skolotāja pirmais instinkts ir iekļaut projektā pēc iespējas vairāk un dažādākos rīkus. Tas gan nav pareizais solis; mūsu pedagoģiskā eksperte Liene Millere uzsver, ka “IKT rīku izmantošanā svarīgākais ir tas, vai šie rīki palīdz darbu padarīt ātrāk un/vai kvalitatīvāk. Skolotājam ir skaidri jāzina, kāpēc viņš izmanto konkrētos rīkus savā mācību procesā.” Tādēļ attiecībā uz IKT rīku izmantošanu projektos bieži aktuāls ir princips – mazāk ir vairāk! Tas, ka projektā tiks iekļauti tikai divi vai trīs rīki, nenozīmē, ka projektu uzskatīs par mazāk kvalitatīvu. Daudz svarīgāk ir, lai izvēlētie rīki ir piemēroti skolēnu vecumam, tie ir jēgpilni un, tos lietojot, ir ievērota drošība.

Domājot par to, kādus rīkus iekļaut projektos, jāņem vērā, ka pirmsskolas vecuma bērni vēl tikai apgūst, kādi mediji un ierīces eksistē, kādas ir to galvenās funkcijas un mācās atšķirt realitāti no virtuālās pasaules. Dažādu lietotņu un tīmekļa vietņu izmantošana notiek pieaugušā uzraudzībā, tādēļ plānot, ka bērni paši sazināsies savā starpā, izmantojot Zoom vai citu lietotni, ir teju neizpildāms uzdevums. Toties bērni var mācīties, piemēram, fotografēt. IKT rīkam nav jābūt lietotnei kādā tīmekļa vietnē. Taču, ja vēlies ko tādu iekļaut, mūsu vēstnieki iesaka dažus vienkāršus rīkus: Padlet, Answergarden, Kahoot, Google aptauja ar zīmējumiem un īsiem komentāriem, Jigsawplanet.

Kad projekts tiks vērtēts…

Nacionālais Atbalsta dienests vērtē un sniedz atgriezenisko saiti par pabeigtiem eTwinning projektiem, kurus skolotājs pats ir iesniedzis vērtēšanai, lai iegūtu Nacionālo kvalitātes sertifikātu. Katrs skolotājs iesniedz informāciju par to, ko ir darījis projektā, kāds ir bijis viņa ieguldījums. Līdz ar to, vienam projektam var būt vairāki kvalitātes sertifikāti un, ja kāds dalībnieks ir bijis kūtrāks darītājs, pārējie no tā necieš.

Pedagogi, kuri ir ieguvuši nacionālo kvalitātes sertifikātu var pretendēt uz nacionālo balvu, Eiropas kvalitātes sertifikātu un Eiropas balvu. Taču bieži vien pats vērtīgākais ieguvums ir atgriezeniskā saite, ko sniedz mūsu pedagoģijas eksperte Liene. Katrs skolotājs saņem e-pastu ar komentāriem par to, kas bija labi izdarīts un kur vajadzētu piestrādāt nākotnē. Tas palīdz eTwinneriem attīstīsies un īstenot arvien labākus projektus, kā arī, ja projekts ir saņēmis vismaz 18 punktus no 25 iespējamajiem, skolotājs var pretendēt uz profesionālās pilnveides apliecību apjomā līdz 36h. Visi pretendenti mācību gada izskaņā saņem e-pastu, kurā ir saite uz pašvērtējuma anketu un tad skolotājs pats izlemj, vai vēlas to aizpildīt. Šādu apliecību var saņemt vienu reizi divos gados par to, ka īstenojot eTwinning projektu mācies gan sadarboties ar citas skolas skolotājiem, gan organizēt savu darbu citādi, gan apgūsti jaunus rīkus, gan mācies vēl citas lietas un audz kā profesionālis savā jomā!

 

Attēla autors un avots: Artem Podrez no Pexels.com (Creative commons licence)

Dalīties
Translate »