Seminārā Azerbaidžānā uzsāk sadarbības projektus

Ar mērķi aktivizēt eTwinning un eTwinning Plus* valstu sadarbību šī gada maija nogalē Baku, Azerbaidžānā, notika seminārs, kas pulcēja sadarboties gribošus skolotājus no Bulgārijas, Somijas, Francijas, Gruzijas, Latvijas, Maltas Čehijas Republikas, Slovākijas un Azerbaidžānas.

Semināra gaitā skolotājiem bija iespēja iepazīties ar uzņemošās valsts sasniegumiem gan eTwinning Plus, gan tehnoloģiju ieviešanas jomā izglītībā. Skolotāji uzsāka eTwinning sadarbības projektus, uzzināja par virtuālajiem projektiem noderīgiem IKT rīkiem. Līdztekus tika pievērsta uzmanība tam, kādēļ skolā vispār tehnoloģijas jāpielieto, ko nozīmē – būt zinošam tehnoloģiju lietotājam, kādas skolotāju virtuālās kopienas ir Eiropā un pasaulē.

Latviju šajā seminārā pārstāvēja divas skolotājas – informātikas un matemātikas skolotāja no Daugavpils un dabaszinību skolotāja no Jelgavas. Prieks, ka Latvijas pedagogiem – ne angļu valodas skolotājiem – ir pietiekamas angļu valodas prasmes, lai varētu aktīvi sadarboties starptautiskajos projektos, tiešsaistes un klātienes un pasākumos.

Katrai tautai ir svarīgas savas tautas materiālās un garīgās vērtības. Iepazīt citu tautu vērtības palīdzēs semināra gaitā uzsāktais eTwinning projekts “National values”. Šajā projektā Latvijas un Azerbaidžānas skolēni izpētīs līdzīgo un atšķirīgo mūsu tautu vērtībās. Projekts veicinās pozitīvu attieksmi vienam pret otru, labestību, laipnību, toleranci. Projektā “Our traditions” paredzēts izmantot dažādus IKT sadarbības rīkus, lai iepazītu latviešu un azerbaidžāņu tautas tradīcijas.

* eTwinning Plus ir sadarbības platforma Armēnijas, Azerbaidžānas, Gruzijas, Moldovas, Tunisijas, Ukrainas un Jordānijas skolu skolotājiem, vadītājiem, bibliotekāriem. Tāpat kā eTwinning dalībvalstīs šo skolu darbinieki var atrast eTwinning sadarbības partnerus, īstenot virtuālos projektus, darboties virtuālajās interešu grupās, virtuālajos un klātienes pedagoģiskās pilnveides pasākumos.

Dalīties
Translate »